Yılanlar Hakkında Bilmediğiniz İlginç Gerçekler

1.Ölen bir yılanın kopan başı, yılanın ölümünden saatler sonra bile ısırabilir. Bu ısırık genellikle çok miktarda zehir içerir.

2.En “tehlikeli” yılan kriteri olarak, genellikle yılanın bulunduğu bölgedeki tedavi imkanlarının yeterliliği ve ısırık sonrası ölüm oranı baz alınır. Bu kriterlere göre dünyanın en tehlikeli yılanı “çöl engereği” olarak görülür.

3.İrlanda, İzlanda, Yeni Zelanda, Kuzey ve Güney Polonya hariç dünyanın her yerinde yılan bulunur.

4.Dünya üzerinde bulunan 725 tür zehirli yılan vardır.

5.Yılanlar yaklaşık 100 milyon yıl önce dört ayaklı bir sürüngenden evrimleşti, büyük olasılıkla küçük, buruşuk ve karaya bağlanmış bir kertenkeleden olduğu düşünülmektedir. Piton ve boğa yılanı gibi bazı yılanların hala arka ayak izleri vardır.

6.Yılan korkusu ( ofidyofobi veya herpetofobi) dünyadaki en yaygın fobilerden biridir.

7.Dünyadaki en zehirli beş yılan, İç bölge taypanı, kahverengi yılan, kıyı taypanı, kaplan yılanı ve siyah mamba’dır.

8.Sıcak yılanlar avını çabucak sindirebilir. Yılanın yemeğini sindirmesi 3-5 gün sürer. Anaconda gibi çok büyük yılanların avını sindirmesi haftalar sürebilir.

9.Firavun faresi gibi bazı hayvanların yılan zehrine karşı bağışıklıkları vardır.

10.Yırtıcılardan kaçmak için bazı yılanlar kendilerini çok pis ve kötü gösterebilirler. Yaydıkları koku yırtıcaları kaçırabilir.

11.Dünyadaki en ağır yılan anakondadır. Ağırlığı 270 kg ve uzunluğu 9 metre’nin üzerine çıkabilir.

12.Saksı yılanı, yalnızca dişilerden oluşan tek yılan türleridir.

13.İnsan bedeninin yılana dönüştüğünü düşünürsek; 4 kat daha uzun olması gerekirdi. İnsanlar 24 kaburgaya sahipken yılanlarda 400’den fazla kaburga bulunabilir.

14.En gelişmiş yılan türlerinin siyah mamba olduğuna inanılıyor. En gelişmiş zehir iletim sistemine sahiptirler.  12 gün kadar aç kalabilir.

15.İç bölge taypanı, zehir çeşidi en fazla olan yılandır. Zehir bezlerinde 80 kişiyi öldürecek miktarda zehir bulunur.

16.Ölüm adderi dünyadaki en hızlı yılandır. 0.15 saniyenin altında ki bir sürede ısırıp zehir enjekte edebilir.

17.Yılanların dış kulakları veya kulak zarları yoktur. Ancak cildi, kasları ve kemikleri iç kulaklarına ses titreşimleri iletirler.

18.Bazı yılanlar büyük avlarını yuttuktan sonra patlar. Örneğin, 13 metrelik bir piton 6 ayaklı bir timsah yerken patladı. Timsahın kuyruğu piton yılanının orta kısımdan çıkmış bir şekilde görüldü.

19.Çıngıraklı yılanların çıngırakları, insan saçı ve tırnaklarıyla aynı olan keratin halkalarından oluşur. Dökülen her halkanın yerine yeni halkalar eklenir.

20.Bazı yılanların 200’den fazla dişi vardır. Dişler çiğnemek için kullanılmazlar, avın yılanın boğazından kaçmasını önlemek için arkaya doğru kıvrılırlar.

21.Yaklaşık 500 cins ve 3000 farklı yılan türü vardır. Hepsi yırtıcıdır.

22.Uçan yılanlardan beş tanınmış tür vardır. 1.5 metre uzunluğa sahip olup 90 metre uçabiliyorlar.

23.Yılanın pulları, vücudun her yerini hatta gözlerini de kaplar. Pullar, keratinden oluşmuş kalın ve sert cilt parçalarıdır. İnsan saçı ve tırnakları ile aynıdırlar.

24.Yılanın dişleri 6-10 hafta süresince kalabilir. Bir diş yıprandığında yerini başkası alır.

25.Uzun ve çatallı dillerinin her iki ucu havadan ve yerden gelen kimyasal kokuları alır. Bu kokuların hangi yönden geldiğini ve farklı birçok özelliğini keşfedebilir. Bu keşfi ağzının çatısında Jacobson organı olarak bilinen çukurları kullanarak gerçekleştirir.

26.Yılanların beslenme miktarı üreme ve çoğalma miktarını belirler. Arafura yılanı az avlanır buna binaen her on yılda bir tane yumurta bırakır.

27.Küçük yılanlar dillerini avın kokusunu almak için kullanırlar. Boğa yılanı gibi daha büyük yılanların labial (dudak) çukurları denilen ısı algılayan organları vardır.

28.Yılanların hayatlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmeleri için yılda 6 ile 30 öğün arasında yemeleri gerekmektedir.

29.Yılanlar yollarda ve kayalık alanlarda yaşamayı severler. Taş ve beton sıcaklığı tutar bu sıcaklık yılanların daha hızlı hareket etmesini sağlar. Sıcaklık 10 derece’nin altına düşerse yılanın vücudu düzgün çalışmaz.

30.Mozambikte yaşayan tükürücü kobra 8 metre uzağındaki bir cisme zehri tükürebilir. Hareket halindeki bir cisme veya kendisi hareket halindeyken de bu eylemi gerçekleştirebilir. Kurbanının gözlerini hedeflemeyi tercih eder.

31.Yılanlar çiğnemez, bu yüzden yiyeceklerini bütünüyle yutmaları gerekir. Esnek bir yapıya sahip olan alt çene sayesinde ağızlarını geniş tutabilirler.

32.Büyük bir avı yutarken tıkanmamak için trakea veya nefes borusunu sonuna kadar ağzından çıkarabilir.

33.Gabon engereği, en uzun dişe sahip yılandır. Dişin uzunluğu 5 cm kadar olabiliyor.

34.Anaconda, su altında 10 dk nefesini tutabilir. Ayrıca timsahlar gibi nefes alabileceği şekilde suyun yüzeyinde durarak avlanabilir.

35.Kaydedilen en uzun yılan regal pitonudur. Bir domuz, bir geyik ya da bir insanı yutabilirler. 12 metre uzunluğa ulaşabilirler.

36.Kürek şeklinde kuyrukları olan deniz yılanları okyanusa 300 metrenin üzerinde dalış yapabilirler.

37.Bir yılan avının saçları, tüyleri ve pençeleri dışında her şeyi sindirebilir.

38.Yılanların göz kapakları yoktur; Bunun yerine, brille adlı tek şeffaf bir zar gözlerini korur. Çoğu yılan, özellikle nesne hareket ediyorsa çok iyi görür.

39.Dünyanın en uzun zehirli yılanı Asya’daki kral kobradır. Yaklaşık olarak 5.5 metre uzunluğa erişebilirler. Yüksek sesle boğar ve bir fili öldürecek kadar zehir enjekte eder.

40.Kral kobra’nın tüm yılanların en akıllılarından biri olduğu düşünülmektedir. Yavrularını önemsemeyen yılanların aksine kral kobraları yumurtalarını düşmanlardan savunan ve koruyan dikkatli anne babalardır.

41.Avlarını zehirle öldürenler hariç yılanların dişleri yoktur.

42.Bazı zehirli yılanlar kendilerini yanlışlıkla ısırıp zehirledikten sonra ölürler.

43.Bilinen en kısa yılan iplik yılanıdır. Yaklaşık 4 santim uzunluğunda ve Karayipler’de Barbados adasında yaşıyorlar. “Spagetti kadar ince” olduğu söylenir. Termitler ve larvalarla beslenir.

44.2009’da Doğu Afrika’daki bir çiftlik görevlisi, yanlışlıkla büyük bir yılana bastıktan sonra saldırıya uğradı. 3 metrelik piton adamı sarıp ağaca götürdü. Adam, kendisini yutmasını önlemek için gömleğini yılanın ağzına sardı ve cep telefonunuyla yardım istedi. Polis tarafından kurtarıldı.

45.Yılan zehri yüksek tansiyonu tedavi etmek için ilaçlarda kullanılır.

46.“Kobra” kelimesi “kapşonlu” anlamındadır. Bazı kobraların kafalarının arkasında, düşmanlarını korkutmak için gözlere benzeyen büyük lekeleri vardır.

47.Afrika kaya pitonu ve çöl yılanları gibi bazı yılan türleri çöl yazının en ateşli bölümlerinde uyurlar. Bu yaz uykusu kış uykusuna benzer ve buna “estivasyon” denir.

48.Kara mamba dünyadaki en hızlı yılandır. Zehrinin tesiri kral kobradan sonra 2. sırada yer alır. Saatte 19 km hıza ulaşabilir. Zehri çok toksitlidir ve anti-zehir içermez.İnsanları ısırdıktan sonra 7-15 saat içinde ölüm gerçekleşir.

49.Yılanların büyüme hızı zaman geçtikçe yavaşlar ama hiç durmaz.

50.Yılan, oynatıcısının müziğini duymaz sahibinin vuran ayağının titreşimlerine ya da flüt hareketine tepki verir.

51.Çoğu yılan insanlara zarar vermez. Sıçanlar, fareler ve kuşları kontrol altında tutarak ekosistemi dengelemeye yardımcı olurlar.

52.Şimdiye kadar bulunan en büyük yılan fosili Titanoboa’dır. 60 milyon yıl önce yaşamış ve 15 metre uzunluğa ulaşmıştır.

53.İki başlı yılanlar yapışık ikizlere benzer. Bu yılanlar vahşi doğada nadiren hayatta kalır, çünkü iki kafanın farklı duyuları vardır, avları için kendi aralarında savaş verebilirler ve bir kafa diğer kafayı yemeye çalışabilir.

54.Yılanlar iki bölüme ayrılırlar: ilkel yılanlar ve gerçek (tipik) yılanlar. İlkel yılanlar: Kör yılanlar, solucanlar ve iplik yılanları gibi yılanların en eski biçimlerini temsil eder. Sıçan yılanları ve kral yılanları gibileri ise gerçek yılanları temsil ederler daha gelişmiş ve daha aktiftirler.

55.Yılanları tanımlayan en eski yazılı kayıt, eski Mısır’da (M.Ö. 450) bir tıbbi papirüs olan Brooklyn Papyrus’undadır.

56.Yılanların yaklaşık% 70’i yumurta bırakır. Yumurta bırakanlara oviparus denir. Yılanların diğer % 30’u daha soğuk iklimlerde yaşamakta ve genç yaşta doğum yapmaktadır.

57.Çoğu yılanın sağ akciğeri uzun, birçoğunun sol akciğerleri daha küçüktür. Bir kaçının üçüncü bir akciğeri vardır. Tat duyusu yoktur ve organlarının çoğu doğrusal olarak durur.

58.En nadir ve nesli tükenmekte olan yılan St. Lucia yılanıdır. Bu yılanlardan sadece 18 ila 100’ü kaldı.

59.Yılanlar, resmi kayıtlara göre yılda 40.000 insanı öldürmektedirler. Kayıtlara geçmemiş vakalarla birlikte bu sayının 100.000 olabileceği düşünülmektedir.

60.Bazı kültürlerde yılan yemek incelik olarak kabul edilir. Örneğin, yılan çorbası 2000 yıldan beri popüler bir Kanton lezzetidir.

61.Bazı Asya ülkelerinde yılanların özellikle de kobra yılanının kanının içilmesinin cinsel gücü arttırdığı inanışı vardır. Kan genellikle canlı bir yılandan boşaltılır ve sonra içki ile karıştırılır.

62.Yılan sembolü, tarihin en yaygın ve en eski kültür sembollerinden biridir. Yılanlar genellikle iyi ve kötünün, yaşamın ve ölümün ikiliğini temsil eder.

63.Yılana tarih boyunca çeşitli anlamlar yüklendi. Örneğin, Mısırlılar yılanı ayrıcalıklı ve kutsal olarak görüyorlardı. Yahudi haham geleneklerinde ve Hinduizmde cinsel tutku ve arzuyu temsil eder. Romalılar yılanı ebedi aşkın sembolü olarak yorumlar.

64.Türlere bağlı olarak, yılanlar 4 yıldan 25 yıla kadar yaşayabilirler.

65.Zehirli olan yılanların elmas şekilli deri çıkıntıları vardır. Zehirsiz yılanların ise yuvarlaktır.


Kaynakça

https://www.factretriever.com/snake-facts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

four + four =