Yazar Sözleşmesi

ZİHNİ.ORG SİTESİ YAZAR SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, Dijital Dergi ile Kullanıcı (Dijital Dergi platformuna görsel ya da yazılı tüm envanteri sunan herkes “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar dairesinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcının siteden faydalanma, içerik sağlama ve hak ve yükümlülüklerinin şartlarını belirler.

A – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Kullanıcı, Dijital Dergi yöneticileri tarafından Kullanıcı olarak kabul edilmesiyle birlikte bu Sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır.
 • Kullanıcı, siteye sunduğu yazılı ya da görsel envanter için hiçbir koşulda ücret talep edemez. Dijital Dergi‘de kullanılan bu envanter, hiçbir koşulda site yöneticilerinin yazılı beyanı olmadan diğer sitelerde vs. kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz.
 • Kullanıcı, Dijital Dergi için ürettiği içeriğin özgün ve kopyalanmamış olduğunu peşinen kabul eder.
 • Kullanıcı, Dijital Dergi sitesinde yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Yazar kullanıcısının kendisini bağlayacaktır.
 • Kullanıcı, herhangi bir arıza ve/veya kesinti nedeniyle kaybolan ya da tahrip olan elektronik datalar nedeniyle, Dijital Dergi‘den herhangi bir hak ve talepte bulunmamayı beyan eder.
 • Kullanıcı, Dijital Dergi‘yi kullanmak üzere yaratılan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara vermeyeceğini beyan eder. Kullanıcının, Site’yi kullanmak üzere yaratılmış şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir.
 • Kullanıcı, sağladığı içeriğin kalitesinden sorumludur. Kullanıcının; ürettiği envanterin zamanında teslim edilmesi, faydalı olması, özgünlük kurallarına uyması, imla ve ifade açısından doğru olması gibi yükümlülükleri vardır. İçerik çalışması aşamasında tüm araç ve ekipmanı kendi sağlamakla yükümlüdür.
 • Kullanıcı, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Dijital Dergi‘de paylaşılacak kullanıcı biyografisi, kullanıcı fotoğrafı, sosyal medya hesapları (Yalnızca Linkleri ihtiva eder) ve iletişim bilgilerinin kullanılmasına izin verdiğini kabul eder.
 • Dijital Dergi, site telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya zihni.org vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

B – SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • Dijital Dergi, işbu Sözleşme koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Bu değişikliği, güncellemeyi ve iptali bu sayfada yayınlama ve içerik sağlayıcısını bilgilendirme mecburiyeti vardır. Değiştirilen, güncellenen veya iptal edilen maddeler yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girer.
 • İşbu sözleşme karşılıklı veya Dijital Dergi tarafından tek taraflı veya Kullanıcı tarafından tek taraflı olarak sonlandırılabilir. Sözleşmenin sonlandırılması halinde; Kullanıcının hesabı silinmiş olsa dahi; Kullanıcı, Dijital Dergi‘de yayına girmiş hiçbir içeriğinin Dijital Dergi tarafından kaldırılmayacağını da peşinen kabul ve beyan eder.
 • İşbu Sözleşme, Kullanıcının Dijital Dergi‘ye bağlı kaldığı sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 • Kullanıcının, üyeliğinin iptal edilmesi; üyeliği esnasında paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Kullanıcı işbu maddede belirtilen tasarrufu peşinen beyan ve kabul eder. Bu durumda, zihni.org web sitesinin hukuken maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

C – SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

 • Bu site, hukuken interaktif bir sosyal ağ paylaşım portalı olarak değerlendirilmekte; yapılan yazı paylaşımları, köşe yazılarındaki fikirler, yazarların kendi kişisel düşünceleri olduğu ve görsel materyallerinde içeriği de bu duruma dahil olduğu için yasal sorumluluk ilgili Kullanıcıya aittir. Aynı şekilde paylaşılan her türlü yorumda da yasal sorumluluk, yorumu yazan kişilere aittir.
 • Kullanıcı, herhangi bir şahsa ve/veya kuruma yönelik küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan yazı, haber, e-posta ve bununla sınırlı kalmamak üzere her türlü eyleminden dolayı zihni.org sitesinin değil, yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

            Kullanıcılığın iptali durumlarında:

 • Kullanıcının hesabı kalıcı olarak kapatılır.
 • Kullanıcının ismi mevcut olan kısımlarda görülmeye devam eder.
 • Kullanıcıya ait envanterler ve kullanıcı biyografisi kaldırılmaz.
 • Kullanıcı, isim ve biyografisinin tamamen silinmesini isterse, kendi ismiyle yayınlamış tüm envanter “Zihni” adlı kullanıcı hesabına aktarılır ve kullanıcının ismi ve biyografisi kalıcı olarak silinir.

D – SON BULMA

Bu anlaşma, zihni.org web sitesi tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Son bulma durumunda, Kullanıcının girişi gerektiren alanlara erişme yetkisi ortadan kalkar.

E – DİĞER

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeksizin yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

 

Yazar Ol