Yayınlanacak Yazılarla İlgili Kurallar.

UYARI!!!

01.11.2018 tarihinden itibaren gönderilen yazılar aşağıdaki kurallara göre yayınlanacaktır.

Aşağıda belirtilen ilk üç kurala uymayan yazılar yayınlanmayacaktır.

  1. Yazı uzunluğu en az 350 kelime olmalıdır.
  2. Yazı daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır (web siteleri, bloglar, sözlük, sosyal medya hesapları vb.).
  3. Alıntı içeren yazılarda kaynak gösterilmesi zorunludur. İntihal yapıldığı tespit edilemeyen yazılarda ise sorumluluk yazara aittir.

Değerlendirmeye alınacak yazılar için;

• Konu Seçimi: Okunabilirliği yüksek bir konunun seçimi oldukça önemlidir. İçinde bulunulan zamana uygun güncel bir konunun seçilmesi ya da ihtiyaç duyulan ancak kolay ulaşılamayan bir konuya yer verilmesi yazının okunmasını sağlayacaktır.
• Başlık ve Alt Başlık: Yazının okunma olasılığını artıran faktörlerden biri de dikkat çekici bir üst başlığın olmasıdır. Üst başlıktan sonra yazı bölümlerine uygun başlıkların eklenmesi okuyucuyu ihtiyaç duyduğu bilgiye yönlendirecektir.
• Sadelik: Sadelikte amaç, az sözcükle çok şey anlatmaktır. Süslü ve özentili bir üslup dikkat dağıtır, anlama ve kavramayı güçleştirir.
• Akıcılık: Belli bir konu hakkında bilgi verilirken gereksiz ayrıntılara yer verilmemeli. Örneğin, bir sorun ile ilgili yazı yazılacaksa önce sorun tanımlanmalı, daha sonra nedenleri, belirtileri, etkileri, tedavisi gibi başlıklar yazılarak konunun okuyucu tarafından daha iyi kavranması sağlanmalıdır.
• Özlülük: Kısa ve öz ifadeler kullanılarak okuyucunun konu dışına çıkmasına imkan verilmemelidir.
• Anlatım Tarzı: Yazının okuyucuya nasıl aktarılacağını baştan belirlemelisiniz. Samimi bir üslup mü kullanacaksınız yoksa okuyucu ile mesafeli mi olacaksınız.

Öneri:
◦ Yazının sunum şeklinde hazırlanması kaliteyi arttıran bir unsurdur.
◦ Yazının sohbet havasından ziyade genel okuyucu kitlesine hitap edecek tarzda yazılması verilen bilgilerin güvenilirliğini artırır. Örneğin; “Bu hafta …… konuyu sizinle paylaşmayı uygun buldum. Sizlerle bu hafta ……. konuşacağız. Haftaya ….. konuyu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum.” gibi ifadeler yerine genel ve nesnel ifadelerin kullanılması yazıyı güvenilir kılar.
• Alıntı miktarı: Kaynak gösterilerek yapılan alıntılar yazılan yazının güvenilirliğini arttırır. Ancak yazının uzunluğuna göre dengeli bir şekilde alıntı yapılmalıdır. Bununla birlikte alıntı miktarının çok olması yazının özgünlüğünü zedeler.
• Madde imleri: Yazı içinde; sorun alanları, çözüm önerileri, bir problemin nedenleri, sonuçları ve etkileri ya da tedavi yol ve yöntemleri ile ilgili bilgi verilmesi durumunda madde imlerine yer verilmesi yazıda anlatılmak isteneni net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bu sayede okuyucu da okumak istediği bölümü kolaylıkla bulabilecektir.
Öneri:
◦ Açıklama, yorum veya kişisel fikirler dışında kalan objektif bilgilere madde imlerinde yer verilmesi yazarın inandırıcılığı artırır.
• Dipnotlar: Ekstra bilgi verilmesi gereken kelime veya cümleler için yazının sonuna dipnotlar eklemek okuyucunun anlamını bilmediği kelimeler veya ifadeler içeren yazıyı okumaktan vazgeçmesini engeller. Çünkü bilmediği bir kavramın anlamını bulmak için başka yerde zaman geçirmeyi kimse istemez.
• Örnekleme: İlgili konunun örneklerle desteklenmesi okuyucunun konuyu daha iyi kavramasını sağlar.

Yeni yayın döneminde yazılan yazılar, editörlerimiz tarafından değerlendirilerek puanlama sistemine dahil edilecektir. İlk üç kurala uyan ve kabul edilen yazılar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. 100 üzerinden 60 puanın altında kalan yazıların eksiklikleri tespit edilecek ve yeniden düzenlenmesi için yazara gönderilecektir. Yalnızca 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alan yazılar yayınlanacaktır.

Geçmişe dönük olarak, yayınlanmış olan yazılar da gözden geçirilecek ve yukarıdaki kurallara göre düzenlenmesi gereken yazılar hakkında yazarlara bilgi verilecektir. Zira yazıların okunma sıklığı; içeriğe, konu bütünlüğüne ve diğer kurallara uyuma bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Puanlamalar

Yazılar, aşağıdaki kriterlerin önem derecesine göre; 1-5, 1-8, 1-10, 1-12, 1-15 ve 1-30 arasında puanlanacaktır.

Konu Seçimi : 1-30
• Sitede yer almayan konunun seçilmesi : 1-20
◦ Sitemizde yer alan bir konu hakkında yazılan yazıların; içerik, konu bütünlüğü ve kurallara uyum bakımından yayınlanmış yazıdan daha kapsamlı olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde aynı konu ile ilgili yeni bir yazı yayınlanmayacaktır.
• Popüler veya ilgi çekici konuların seçilmesi : 1-10
Sadelik : 1-12
Akıcılık : 1-15
Özlülük : 1-15
Anlatım Tarzı : 1-10
Madde imleri : 1-8
Örnekleme : 1-5
Başlık ve Alt Başlık : 1-5

Aşağıdaki kriterlere uyulması durumunda ilave olarak 1-5 arasında puan verilecektir.

Dipnotlar : 1-5
Alıntı ve Kaynak Gösterme : 1-5


Dijital Dergi Editör Departmanı