Ücretli Makale

KURALLAR

 • Dijital Dergi, gönderilen yazıları yayımlamama hakkına sahiptir.
 • Yazının editor@zihni.org mail adresine gönderilmesi, yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir.
 • Gönderilen yazılar 3 editör tarafından değerlendirilir. İki veya üç olumsuz rapor alan yazılar reddedilir.
 • Ön inceleme sonucunda yazım ve yayın ilkelerine uymayan çalışmalar veya makaleler, yazarı tarafından düzeltilmek üzere iade edilir veya reddedilir.
 • Yalnızca Türkçe yazılan yazılar kabul edilir.
 • Dijital Dergi’ye gönderilen makaleler sadelik ilkesine riayet edilerek 400 ile 5000 arasında kelimeden oluşmalıdır.
 • Blok alıntılarda kelime sayısı makalenin toplam kelime sayısının %10’unu geçmemelidir. Üç (3) satırdan fazla olan alıntılar blok alıntı şeklinde yazılmalıdır.
 • Yazılar için telif ücreti ödenmez.
 • Dijital Dergi’de yayınlanan yazıların bilimsel olup olmaması, intihal çekişmesi, içerik ve dil bakımından uygunluğu ile hukuki sonuçları yazarların sorumluluğundadır.
 • Dijital Dergi editörleri yazının başlıklarının anlaşılmasını sağlamak için gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.
 • Dijital Dergi’ye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir yerde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.
 • Her ay sınırlı sayıda yazı yayınlanacaktır. Yayımlanma hakkı elde eden yazılar sıraya alınır.
 • Yayımlanan yazıların telif hakkı Dijital Dergi’ye aittir ve yazılar referans gösterilmeden aktarılamaz, kopyalanamaz yahut başka bir yerde yayınlanamaz. 

İletişim ve Hesap

 • İlk yazınızla birlikte; ad – soyad, iban no, cep telefonu numarası bilgilerinizi editor@zihni.org adresine gönderiniz.
 • Yazılarınızın “ücretli makale” statüsünde değerlendirilmesi için yazılarınızın başına “ücrete tabidir” notunu ekleyiniz.