İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

1
Türk Adının Anlamı→ Çin kaynaklarında = Miğfer→ Uygur kaynaklarında = Güç kuvvet