Türk Tarihi

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet

DEVLET YÖNETİMİHükümdarlara Verilen UnvanlarSultan Keykubat Rükneddin Sultan-ı Galip İzeddin Alaaddin Gıyaseddin KeyhüsrevNOT: KEYkavus, KEYhüsrev, KEYkubat (KEY sultan demektir.)Divan TeşkilatıDivanı-ı Ala:  Devlet meselelerinin görüşüldüğü yerdir. Niyabet-i Saltanat:  Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet ederdi. Divan-ı Tuğra:  Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. Tuğra çeken kişilere tuğrai veya münşi denir. Divan-ı arz:  Devletin asker ihtiyacını karşılayan divandır. divanın başkanı ariz ya da emir-i ariz. Divanı-ı İstifa:  Devletin gelir gider hesaplarına bakan divandır. Başkanı müstevfi. Divan-ı Pervane:  Arazi defterlerinde...

Anadolu Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti

ANADOLU'DA KURULAN İLK BEYLİKLERSaltuklular (1072 - 1202)Pasinler, Erzurum, Bayburt, Kars, Artvin çevresinde kuruldu. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir. Haçlılarla mücadele etmişlerdir.EserleriMama Hatun TürbesiTepsi Minaresi Üç Kümbetler Kale CamiMengücekliler (1080 - 1228)Erzincan, Kemah ve Divriği çevresinde kuruldu. Anadolu’nun Türkleşmesinde etkilidirler.EserleriDivriği Ulu Cami ve Darüşşifası Sultan Melik KümbetiDanişmentliler (1080...

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

Orta Asya’da Kurulan İlk Türk İslam DevletleriKarahanlılarOrta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bilinen ilk hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır. Türkistan'da kuruldular. Türkçeyi resmi dil olarak kabul ettiler. İkili teşkilatı kullandılar. Karahanlı hükümdarları ilk Türk devletlerinde kullanılan hükümdar ünvanlarını kullanmaya devam ettiler. Uygur alfabesini kullandılar. Saltuk Buğra Han döneminde İslamiyet resmi din olarak kabul edildi. Saltuk Buğra Han İslamiyeti kabul ettikten sonra “Abdülkerim” ünvanını aldı. Türk-İslam devletinin...

Mısır’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

Mısır'da Kurulan İlk Türk İslam DevletleriTolunoğulları (868 - 905)Tarihte Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir.Kurucuları Tolunoğlu Ahmet’tir.Yönetici ve askerleri Türk ama halkın büyük kısmı Arap’tırBaşkentleri Fustat’tır (Kahire) Maristan adı verilen hastaneler kurmuşlar ve eczacılığı başlatmışlardır.Abbasiler tarafından yıkıldı.İhşitler (Akşitler) (935 - 969)Kurucusu Togaç Oğlu Muhammed’dir.Hicaz'a (Kutsal topraklara) sahip olan ilk Türk devletidir.Yöneticileri ve orduları Türk halkı Arap’tır.El-Kindi bu dönemde...

İslam Öncesi Türk Tarihi Kültür ve Medeniyeti

DEVLET (İL) YÖNETİMİKimler Hükümdar Olabilir?Kurultay ( Toy/Kengeş) tarfından seçilen kişi Taht mücadelesini kazanan kişi Ölen hükümdarın vasiyeti üzerine tahta geçen kişiHükümdar UnvanlarıHan Hakan Kağan Tanyu Yabgu Sanyu İlteriş İdikut Erkim İlteber Tanhu Ay TengriHükümdarlık SembolleriOk- yay Sancak (bayrak) Kotuz (sarguç) Otağ (çadır) Nevbet (davul) Taht (örgin)Hatun (Katun)Kurultaya katılırlar.Hükümdar savaşa veya...