Selahaddin Eyyubi

0
Eyyubi hanedanının ku­rucusu ve ilk sultanı, haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanı (D. 1138, Tikrît -Ö. 4 Mart 1193, Şam). Tam adı...

Gazneli Mahmud

0
Gazneliler devleti hükümdarı, Hindistan Fatihi (D. 2 Kasım 971, Buhara - Ö 1030, Gazne). Tam adı Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmud ibn Sebük...

Ali Kuşçu

0
HayatıAsıl adı “Alaeddin Ali” olan Ali Kuşçu, Türkistan ve Maveraünnehir emiri Uluğ Bey’in doğancıbaşısı Muhammet el-Kuşçu’nun oğludur. Semerkant’ta...

Anadolu Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet

0
DEVLET YÖNETİMİHükümdarlara Verilen UnvanlarSultan Keykubat Rükneddin Sultan-ı Galip İzeddin Alaaddin Gıyaseddin KeyhüsrevNOT: KEYkavus, KEYhüsrev, KEYkubat...

Anadolu Beylikleri ve Anadolu Selçuklu Devleti

1
ANADOLU'DA KURULAN İLK BEYLİKLERSaltuklular (1072 - 1202)Pasinler, Erzurum, Bayburt, Kars, Artvin çevresinde kuruldu....