Mimar Sinan

0
HayatıMimar Sinan, 29 Mayıs 1490 günü Kayseri merkez kazasının kesi nahiyesinin Ağırnas köyünde doğdu. 22 yaşında, asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama ile İstanbul'a...

Ahilik

0
Ahilik Kavramı"Ahi" kelimesinin kökeni hakkında ileri sürülen iki görüş bulunmaktadır. Genel olarak Arapça “kardeşim” manasına gelen “ahi” kelimesine dayandığı söylense de eski Türkçe’de “cömert”...

Babür Şah

0
Zahirüddin Muhammed Babür Mirza, 14 Şubat 1483’te Türkistan’ın Fergana ülkesinde doğdu. Büyük Timur’un 5. kuşaktan torunuydu. Babası Ömer-Şeyh Mirza, Fergana hükümdarı idi. Sultan Ebu-Said...

Kürşad Ayaklanması

0
Kürşad Ayaklanması Gerçek mi?Kürşad ayaklanmasına dair ilk bilgiler 717, 729, 801, 945, 1060 tarihli Çin kaynaklarında bulunmaktadır. Çin tarih yazıcılığında, Çinli olmayan başka milletlerin...

Sultan Alparslan

0
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (D. 20 Ocak 1029 - Ö. 25 Ekim 1072). Horasan Meli­ki Çağrı Bey’in son eşinden doğan oğludur. Amcası Tuğrul...