Yılan Kültü

Yılan, insanoğlunun ilk düşmanı olarak Tevrat’ın Tekvin kısmında anlatılmaktadır. Onun tüm sürüngenler içinde farklı bir öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Antik dönemden günümüze kadar insan-yılan ilişkisini ele almaya gayret edeceğiz.

Kurb-an

Kutsal kitaplarda bahsi ilk geçen kurban ritüeli, Habil ve Kabil çekişmesinin de temelini oluşturur. Tevrat’a göre Habil çobanlığı seçti(1). Kabil ise çiftçi oldu.

Mitolojik Çağlardan Milenyum Çağına Uzanan Bir Gelenek: “Ayak Yıkama”

Anadolu’da misafire verilen değer ve inanç içerisinde bu hizmetin yer edinmesi, bin yıllar boyunca devam etmiş gibi görünmektedir. Keza İsa Peygamber de havarilerinin ayağını yıkamıştı...

İlk Kavga

Tarihteki ilk kavga nasıl oldu? Dini kaynaklarda kıskançlık nedeniyle çıktığı anlatılıyor. Peki; gerçekte ilk kavganın sebebi neydi? Gelin bu ilk kavgaya, ilk cinayete hep birlikte sosyolojik bir pencereden bakalım.

Çanakkale’deki Kahraman Köpek: Canberk

Kendisine merhamet gösteren Yarbay Hasan'a vefa ile karşılık veren kahraman köpek... Bedeli ölüm dahi olsa gösterilen vefa... CANBERK

Popüler Yazılar