Yılan Kültü

0
Yılan, insanoğlunun ilk düşmanı olarak Tevrat’ın Tekvin kısmında anlatılmaktadır. Onun tüm sürüngenler içinde farklı bir öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Antik dönemden günümüze kadar insan-yılan ilişkisini ele almaya gayret edeceğiz.

Kurb-an

0
Kutsal kitaplarda bahsi ilk geçen kurban ritüeli, Habil ve Kabil çekişmesinin de temelini oluşturur. Tevrat’a göre Habil çobanlığı seçti(1). Kabil ise çiftçi oldu.

Mitolojik Çağlardan Milenyum Çağına Uzanan Bir Gelenek: “Ayak Yıkama”

0
Anadolu’da misafire verilen değer ve inanç içerisinde bu hizmetin yer edinmesi, bin yıllar boyunca devam etmiş gibi görünmektedir. Keza İsa Peygamber de havarilerinin ayağını yıkamıştı...

İlk Kavga

0
Tarihteki ilk kavga nasıl oldu? Dini kaynaklarda kıskançlık nedeniyle çıktığı anlatılıyor. Peki; gerçekte ilk kavganın sebebi neydi? Gelin bu ilk kavgaya, ilk cinayete hep birlikte sosyolojik bir pencereden bakalım.

Çanakkale’deki Kahraman Köpek: Canberk

0
Kendisine merhamet gösteren Yarbay Hasan'a vefa ile karşılık veren kahraman köpek... Bedeli ölüm dahi olsa gösterilen vefa... CANBERK