No menu items!

Sıradışı Tarih

Anarşist Hasan Sabbah ve Kartal Yuvası

Hasan-ı Sabbâh hakkında olumlu bilgi alabileceğimiz sadece tek bir kaynağa sahibiz. Sergüzest-i Seyyidnâ isimli bu kitap, Hasan-ı Sabbâh’ın bir biyografisidir, Cüveynî, tarihinin Hasan ve Haşaşîler'le ilgili olan bölümünü yazarken bu eserden önemli ölçüde faydalanmıştır.

Roma Gladyatörleri ve Spartacus

Gladyatör Oyunları'nın TarihiGladius, Latince ‘kılıç’ anlamına gelir, kılıcı ustaca kullanan dövüşçüler ise gladiator olarak adlandırılır. İlk gladyatör dövüşlerinin MÖ 264’te başladığı bilinir. İlk olarak Iunius Brutus Pera’nın oğulları, kendisinin ölümü üzerine cenaze töreninde gladyatör dövüşleri düzenlemiştir. Daha önce insan...

Ortaçağ Türk Devletlerinde Cinsel Saldırı Suçuna Verilen Cezalar

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve hemen hemen bütün inançlar tarafından şiddetle yasaklanan cinsel saldırı suçu, toplum tarafından da her dönemde kınanmış ve bu suçu işleyen kişiler diğer suçlara göre çok daha büyük tepki görmüştür.

Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram!

Elbette şarabın birtakım faydaları olduğu son yıllarda keşfedilmiş, bizim asıl konumuz ise dünden bugüne gerek kadim dini ritüellerin, gerek en şık ziyafetlerin gözde içeceği olarak yerini alan bu özel içkinin tarihini irdelemektir.

Dünden Bugüne Kadın – 3

Dünyanın her yerinde kadınlar bazen hor görülmüş, bazen ülkeler yönetmeye muktedir olmuşsa da Anadolu kadını her demde kendisini bir adım öne atabilmiştir.

Dünden Bugüne Kadın – 2

Kadının tarihinde çok farklı kişilikler öne çıkmakla birlikte, yüklendiği anlamlar genel hatlarıyla maalesef olumlu bir çizgide değildir ve zaman içerisindeki dönüşümü pozitif yönde değişim göstermiştir.

Dünden Bugüne Kadın – 1

Antropologlara göre, en eski toplumlarda uygarlık kadınların eliyle başlamış. İlk ipi yapmayı akıl eden, yiyecekleri koymak için taştan ve kilden kapkacağı yapan; yenecek ve ilaç olarak kullanılacak bitkileri ve ateşi bulan, hayvanları evcilleştiren kadınlarmış...

Yılan Kültü

Yılan, insanoğlunun ilk düşmanı olarak Tevrat’ın Tekvin kısmında anlatılmaktadır. Onun tüm sürüngenler içinde farklı bir öneme sahip olduğu belirtilmektedir. Antik dönemden günümüze kadar insan-yılan ilişkisini ele almaya gayret edeceğiz.

Kurban

Kutsal kitaplarda bahsi ilk geçen kurban ritüeli, Habil ve Kabil çekişmesinin de temelini oluşturur. Tevrat’a göre Habil çobanlığı seçti(1). Kabil ise çiftçi oldu.

Mitolojik Çağlardan Milenyum Çağına Uzanan Bir Gelenek: “Ayak Yıkama”

Anadolu’da misafire verilen değer ve inanç içerisinde bu hizmetin yer edinmesi, bin yıllar boyunca devam etmiş gibi görünmektedir. Keza İsa Peygamber de havarilerinin ayağını yıkamıştı...

Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...