Anarşist Hasan Sabbâh ve Kartal Yuvası

Hasan-ı Sabbâh hakkında olumlu bilgi alabileceğimiz sadece tek bir kaynağa sahibiz. Sergüzest-i Seyyidnâ isimli bu kitap, Hasan-ı Sabbâh’ın bir biyografisidir, Cüveynî, tarihinin Hasan ve Haşaşîler’le ilgili olan bölümünü yazarken bu eserden önemli ölçüde faydalanmıştır.

Devam

Ortaçağ Türk Devletlerinde Cinsel Saldırı Suçuna Verilen Cezalar

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve hemen hemen bütün inançlar tarafından şiddetle yasaklanan cinsel saldırı suçu, toplum tarafından da her dönemde kınanmış ve bu suçu işleyen kişiler diğer suçlara göre çok daha büyük tepki görmüştür.

Devam

Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram!

Elbette şarabın birtakım faydaları olduğu son yıllarda keşfedilmiş, bizim asıl konumuz ise dünden bugüne gerek kadim dini ritüellerin, gerek en şık ziyafetlerin gözde içeceği olarak yerini alan bu özel içkinin tarihini irdelemektir.

Devam

Dünden Bugüne Kadın – 3

Dünyanın her yerinde kadınlar bazen hor görülmüş, bazen ülkeler yönetmeye muktedir olmuşsa da Anadolu kadını her demde kendisini bir adım öne atabilmiştir.

Devam

Dünden Bugüne Kadın – 2

Kadının tarihinde çok farklı kişilikler öne çıkmakla birlikte, yüklendiği anlamlar genel hatlarıyla maalesef olumlu bir çizgide değildir ve zaman içerisindeki dönüşümü pozitif yönde değişim göstermiştir.

Devam

Dünden Bugüne Kadın – 1

Antropologlara göre, en eski toplumlarda uygarlık kadınların eliyle başlamış. İlk ipi yapmayı akıl eden, yiyecekleri koymak için taştan ve kilden kapkacağı yapan; yenecek ve ilaç olarak kullanılacak bitkileri ve ateşi bulan, hayvanları evcilleştiren kadınlarmış…

Devam