Osman Bey

Osmanlı Devletinin Kurucusu ‘Osman Bey’ |Osmanlı Devletinin  kurucusu ve ilk padişahı| Osman Bey’in yaşamına ait bilgiler geleneksel olup kayıtları ölümünden

Devam

20.Yüzyılda Osmanlı Devleti

Dönemin Padişahları II.Abdülhamit V.Mehmet(Reşat) VI.Mehmet Vahdettin Meşrutiyet Dönemi (1909-1918) 24 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet ilan edildi. II. Meşrutiyet’in ilanı sırasındaki

Devam

Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti

DEVLET YÖNETİMİ Merkezi Teşkilat a.Hükümdar Sembolleri: Hutbe, sikke (Para), Davul (Nevbet), Sancak, Hilat (Giysi), Çetr (Saltanat Şemsiyesi), Tuğ, Tuğra, Kılıç

Devam

Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi (XIX. Yüzyıl)

Dağılma Dönemi Padişahları ⇒ IV. Mustafa ⇒ II. Mahmut ⇒ Abdülmecit ⇒ Abdülaziz ⇒ V. Murat ⇒ II. Abdülhamit Dağılma Dönemi Siyasi Gelişmeler ⇒ Akka Zaferi (1798): Napolyon

Devam

Osmanlı Devleti Yükseliş Dönemi (1453-1579)

Yükseliş Dönemi Padişahları II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) II. Bayezıt I. Selim (Yavuz Sultan Selim) Kanuni Sultan Süleyman) II. Selim

Devam