No menu items!

Osmanlı Tarihi

Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan)

Osmanlı hanedanının ünlü valide sultanlarından (1589-1651).Hangi milletten olduğu, nerede doğduğu, saraya nasıl girdiği hakkında bilgiler yetersizdir. Güler yüzlü, güzelliği ve güzel konuşmasıyla dikkat çekmiş ve kendisine Mahpeyker ismi verilmiştir. Kösem adının kendisine¸ çok güzel¸ tüysüz bir cildi olduğundan...

Amasya Genelgesi (Tamimi)

22 haziran 1919'da Mustafa Kemal önderliğinde imzalanan ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından birini oluşturan tarihi nitelikteki tamim (genelge).GirişMustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan hemen sonra Kurtuluş savaşını hazırlamak ve tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak...

Küçük Kaynarca Antlaşması

Genel Bilgi21 Temmuz 1774'te Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır. I. Abdülhamit döneminde imzalanan antlaşma Osmanlıca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere üç dilde yazılmıştı. Antlaşmanın uygulanmasında sorun çıkması halinde ortak dil sayılan İtalyanca metne müracaat edilecekti. Türkler için çok ağır...

Abdülaziz

Otuz ikinci Osmanlı padişahı (1830-1876).II. Mahmut'un oğludur. Annesi Pertevniyal sultandır. Babası öldüğü zaman on yaşında idi. Şehzadeliğinde rahat bir yaşam sürdü ve devlet işlerinden uzak tutuldu. İri yapılı, güreşi sever ve spora meraklıydı. Resimden hoşlanırdı. Ünlü ressam Ayvazovski'ye birçok...

V. Murad

Genel Bakış V. Murad, 21 Eylül 1840 tarihinde Sultan Abdülmecit’in ve Megrelli Şevkefza Kadın Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren dönemin ileri gelen hocalarından dersler alan V. Murat, Arapça ve Fransızcaya hakimdi. İnce ruhlu ve sanata düşkündü;...

Acemi Ocağı

Genel Bakış Osmanlı Ordusu'nun asker ihtiyacını karşılamak amacıyla, Kapıkulu Ocakları'na ve Yeniçeri Ocağı'na asker yetiştirmek üzere 1362 yılında, Birinci Murat zamanında kurulmuş teşkilat. Osmanlı Devleti Rumeli'ye doğru genişlemeye başlayınca daimi bir orduya, dolayısıyla daha fazla askere ihtiyaç duymuş, bu nedenle...

Ahilik

Ahilik Kavramı"Ahi" kelimesinin kökeni hakkında ileri sürülen iki görüş bulunmaktadır. Genel olarak Arapça “kardeşim” manasına gelen “ahi” kelimesine dayandığı söylense de eski Türkçe’de “cömert” anlamını taşıyan “akı” kelimesinden türetildiğini savunanlar da bulunmaktadır.Ahiliğin fikri altyapısı, İslam'ın ilk asırlarında ortaya çıkan...

Yavuz Sultan Selim

Dokuzuncu Osmanlı padi­şahı ve şair (D. 10 Ekim 1470 , Amasya - Ö. 21/22 Eylül 1520, Çorlu / Tekirdağ).I. Selim olarak da bilinir. Babası İkinci Bayezid, annesi Gülbahar Hatun’dur. Anne­sinin Dulkadiroğlu Alaüddevle’nin kızı Ayşe Hatun olduğunu ileri sürenler de...

Birinci Mehmed (Çelebi)

HayatıSultan Mehmed Çelebi, 1380 yılında Edirne’de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi Germiyanoğulları’ndan Devlet Hatun’dur. Padişahlığı süresince bizzat 24 savaşa katılan Mehmed Çelebi, bu savaşlarda kırka yakın yara aldı. Kardeş kavgalarıyla geçen Fetret Devri’nden sonra Anadolu’daki beylikleri tekrar bir araya...

Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )

HayatıBayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı Birinci Murad, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Bursa kadısı Koca Mahmud ve Karamanlı Molla Rüstem gibi devrin meşhur alimlerinden dersler alarak yetişti. Çocukluğunu Bursa Sarayı’nda kardeşleriyle birlikte geçirdi. Daha delikanlılık çağında...

Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...