1. Murad (Hüdavendigar)

0
I. Murad Kimdir? 1326'da doğdu. Babası Orhan Bey, annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer (Lülüfer) Hatun’dur. Osmanlı tarihinde yaygın olarak...

Orhan Bey

0
Orhan Bey Kimdir? Osmanlı Sultanları'nın ikincisi olan Orhan Gazi, 1281 yılında Söğüt'te doğdu. 1362 yılında Bursa’da vefat etti. Babası...

Ayastefanos Antlaşması

0
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3 Mart 1878 tarihinde Ayastefanos’ta (Yeşilköy) yapılan antlaşma. Antlaşmayı Oluşturan Unsurlar

Osmanlı Padişahları Döneminde Yaşanan Olayların Özeti

0
Kuruluş Dönemi Osmanlı Padişahları Osman Bey (1299 - 1324) 1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu1300 Yenişehir'in...

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

0
Dönemin Padişahları II. AbdülhamidV. Mehmet (Reşat)VI. Mehmet Vahdettin II.Meşrutiyet Dönemi (1909-1918) 24 Temmuz...