Ebu Bekir (r.a.)

0
Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne ve...

El-Harezmi

0
Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Abbasiler

0
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hanedan.1) SİYASİ TARİHİ

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

0
Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime'yi de öldürmüştür.

Kerbela

0
Kerb ü Bela"Hüseyin attan düştü, Sahra-i Kerbela'ya Cibril kurban haber ver Sultan-ı Enbiya'ya "Sıcağın...

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

1
DEVLET YÖNETİMİ Hükümdarlara Verilen Ünvanlar→Sultan→Nasr→Şah

Mısır’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

0
Mısır'da Kurulan İlk Türk İslam DevletleriTolunoğulları (868-905)Tarihte Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir.Kurucuları...

İslam Coğrafyasındaki Komüncü Hareketler

0
Bu günkü Ortadoğu'yu anlayabilmemiz için geçmişle gelecek arasında sağlıklı bir bağ kurabilmemiz için Ortadoğu’nun tarihini ve asi yönünü görmemiz gerekir. Bu yazı bu günkü Ortadoğu'yu çözümlememiz konusunda bize sağlıklı birçok ipucu verecektir eminim.