Ebu Bekir (r.a.)

0
Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634). Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne...

El-Harezmi

0
Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Abbasiler

0
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hanedan. 1) SİYASİ TARİHİ

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

0
Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime'yi de öldürmüştür.

Kerbela

0
Kerb ü Bela "Hüseyin attan düştü, Sahra-i Kerbela'yaCibril kurban haber ver Sultan-ı Enbiya'ya" Sıcağın en...