Ebu Bekir (r.a.)

0
Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne...

El-Harezmi

0
Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Abbasiler

0
Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın soyundan gelen ve 750-1258 yılları arasında hüküm süren hanedan.1) SİYASİ TARİHİ

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

0
Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime'yi de öldürmüştür.

Kerbela

0
Kerb ü Bela"Hüseyin attan düştü, Sahra-i Kerbela'yaCibril kurban haber ver Sultan-ı Enbiya'ya"Sıcağın en...

İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

1
DEVLET YÖNETİMİHükümdarlara Verilen UnvanlarSultan Nasr Şah Kadir Han Padişah İlig Bey Buğra Gazi Erkin Hünkar HüdavendigarHükümdarlık Sembolleri

Mısır’da Kurulan İlk Türk İslam Devletleri

0
Mısır'da Kurulan İlk Türk İslam DevletleriTolunoğulları (868 - 905)Tarihte Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir.Kurucuları Tolunoğlu...

İslam Coğrafyasındaki Komüncü Hareketler

0
Bu günkü Ortadoğu'yu anlayabilmemiz için geçmişle gelecek arasında sağlıklı bir bağ kurabilmemiz için Ortadoğu’nun tarihini ve asi yönünü görmemiz gerekir. Bu yazı bu günkü Ortadoğu'yu çözümlememiz konusunda bize sağlıklı birçok ipucu verecektir eminim.