Mevlana ve Mevlevilik

1
Mevlana Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın 30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden...

Dürzilik

0
Şiiliğin İsmailiyye kolundan doğan Dürzilik, Fatımi halifelerinden el-Hakim Biemrillah'ın 'hulül' kaynağıyla kendini ilah, veziri Hamza ibn Ali'yi de imam tayin etmesi neticesinde...

Ali (r.a.)

0
İlk müslümanlardan Hz. Ali, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsüdür (656-661).Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m....

Osman (r.a.)

0
İlk Müslümanlardan olan Hz. Osman (r.a.), Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsüdür. (644-656).Fil Vak‘ası’ndan altı yıl sonra Tâif’te doğdu. Mensup olduğu...

Ebu Bekir (r.a.)

0
Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne...