Ebu Hanife (İmam-ı Azam)

0
Fıkıh bilgini, Hanefi Mezhebi’nin kurucusu (D. 699, Küfe - Ö. 767, Bağdat). Asıl adı el- Numan b. Sa­bit b. El-Numan Zuta’dır. "Ebu Hanife" künyesi,...

Maturidi

1
Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhamed b. Mansur'dur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak onun 994 yılında Semerkand'da öldüğü hemen hemen kesindir. Semerkand...

Mevlana ve Mevlevilik

1
Mevlana Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın 30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden aldığı “sultan’l-ulema” lakabıyla tanınan Bahauddin Veled’dir....

Dürzilik

0
Şiiliğin İsmailiyye kolundan doğan Dürzilik, Fatımi halifelerinden el-Hakim Biemrillah'ın 'hulül' kaynağıyla kendini ilah, veziri Hamza ibn Ali'yi de imam tayin etmesi neticesinde kurulmuş olan...

Ali (r.a.)

0
İlk müslümanlardan Hz. Ali, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsüdür (656-661).Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600) Mekke’de doğduğu rivayet edilmektedir. Babası...