Antik Mısır Uygarlığı Dönemleri

0
Predinastik Dönem (M.Ö. 5000-3100) Mısır uygarlığının Predinastik Dönemi'nden çok az yazılı kayıt veya eser bulunmuştur. Kuzeydoğu Afrika'daki Neolitik (Geç Taş Devri) topluluklar, Mısır ile...

Mezopotamya

0
Mezopotamya Neresidir? Mezopotamya, Mısır'la birlikte tarih çağlarında ilk uygarlığın geliştiği yerdir. Mezopotamya, Yunanca, ortada veya ortasında anlamı taşıyan “mezo” ile antik bir kelime olan ve...

Yazının Doğuşu, Gelişimi ve Alfabeye Geçiş

0
İlk Yazı Çeşitleri ve GelişimiM.Ö. 3000 yıldan başlayarak Orta Doğu’daki bütün kültürler yazı sistemi icat etmiş ya...

Keltler, Druidizm ve Druidler

0
Keltlerin TarihçesiKeltler sözcüğünü ilk kez MÖ 5. yüzyılda Yunanlı yazar Miletoslu Hekataios'un yazıtlarında görüyoruz. Kelt tarihi genelde MÖ...

Büyük Buhran (Büyük Depresyon)

0
Büyük Buhran Nedir? 1929 yılı ekim ayında New York borsasının çöküşüyle başlayan depresyona verilen addır. Kapitalizm tarihinin bugüne kadarki en şiddetli krizi olduğu...