Şia (Şiilik) Nedir?

0
Nedir? Şia kelimesi sözlükte “taraftar, arkadaş, yardımcı, fırka" gibi manalara gelmektedir. Kelime Kur'an-ı Kerim’de "fırka, bölük" manasında kullanılmıştır. Terim olarak Şia, Hz. Peygamberin vefatından sonra...

Yahudilik

0
Genel Bilgi En eski ilahi kaynaklı din olarak nitelendirilir. Yahudilerin Babil sürgününden bu yana milli bir din haline gelmiştir. Ancak bu din, tek Tanrı'ya, vahye...

Budizm

0
Giriş Budizm, M.Ö 6. Yüzyılda Hindistan'da doğmuş bir dindir. Siddhartha Gautama (Budda)'nın felsefesine dayanır ve günümüzde en çok mensubu olan dinler arasında yer alır. Yaklaşık...

Yezidilik

0
Yezid ismi Yezid b. Muaviye'den (Ö.683) gelir. Kurucusu Emevi soyundan gelen Adi b. Musafir'dir (Ö. 1160). Adi, Suriye'de Baalbek civarında doğmuştur. Hakkari'ye İrşat için...

Ahit Sandığı

0
İçerisinde Hz. Musa ve Hz. Harun'dan eşyalar barındıran değerli bir sandık. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de haberi verilen Ahit Sandığı hakkında birçok yorum mevcuttur....