Batıniyye (Batınilik)

0
Vadiye girmek ve yürümek, içine nüfuz etmek, içini ve iç yüzünü bilmek, karnı büyük olmak, gizli olmak, malı çok olmak anlamlarındaki "b-t-n"...

Zerdüştlük / Mecusilik

0
İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından en dikkat çekicisi Zerdüştlük’tür. Zerdüştlük adını kurucusu Zerdüşt’ten alır. İslami kaynaklarda Zerdüştilik veya...

Sihizm

0
Sihizm; XVI. Yüzyılda Hindistan’daki Hinduizm, kast sistemi ve brahman sınıfına tepki olarak ortaya çıkmış,  İslami motifli senkretik ve reformist bir dini harekettir.

Kadıyanilik / Ahmedilik

0
19. yüzyıl Hint Coğrafyasının proto-tipi olarak değerlendirilen Kadıyanilik; Kadıyanlı Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan, merkezine İslam’daki bazı değerler, Hint dünyasına ait düşünceler...

Babilik ve Bahailik

0
Merkezine İslam’ı oturtan ancak diğer bazı dinlerden de faydalanan Eklektik bir dini veya "dinsi" harekettir. Takipçileri tarafından “Din” olduğu iddia edilen Babilik...