Babilik ve Bahailik

Merkezine İslam’ı oturtan ancak diğer bazı dinlerden de faydalanan Eklektik bir dini veya "dinsi" harekettir. Takipçileri tarafından “Din” olduğu iddia edilen Babilik...

Keltler, Druidizm ve Druidler

Keltlerin TarihçesiKeltler sözcüğünü ilk kez MÖ 5. yüzyılda Yunanlı yazar Miletoslu Hekataios'un yazıtlarında görüyoruz. Kelt tarihi genelde MÖ...

Caynizm

Caynizm, birçok dilin ve dinin çıkış yeri olan Hindistan’da doğmuştur.  M.Ö 500’lü yıllarda ortaya çıkan Caynizm; Hinduizm’deki Kast Sistemi, Brahman sınıfının otoritesi...

Hinduizm

Hinduizm, genel olarak Hint Yarımadasında bulunan halkın inançlarını ifade etmektedir. Kendine özgü inançları, ibadetleri, kutsal kitap koleksiyonu, kast sistemi ve bazı teknikleri...

Sabiilik

Sır tasavvurları, gnostik öğretileri ve dışa kapalı yapıları ile bilinen, düalizmi (ışık-karanlık) temel alan topluluğun bağlı olduğu dindir. Sabiilik dininin MÖ 2000'li yıllardan da eski olduğu düşünülmektedir.

Şintoizm

Kendine özgü yapısıyla diğer dinlerden ayrılan Şintoizm, Japonların yerli ve milli olan dini inançlarıdır.Şinto ve Şintoizm AnlayışıŞinto kelimesi, “Tanrıların Yolu” demektir. Japonca'da "Kami No...

Taoizm / Taoculuk

Taoculuk Nedir?Çin'in milli ve en eski dinlerinden birisidir. Kurucusu Lao-Tzu, Tanrı için Tao terimini tercih etmiş ve öne...

Konfüçyüsçülük / Konfüçyanizm

KonfüçyanizmKonfüçyanizm / Konfüçyüsçülük, Çin'e ve Çinlilere özgü milli bir dindir. Çinliler Konfüçyüsçülüğü ayrı bir dinden ziyade kültürün...

Şamanizm ve Şaman

Şamanizm Nedir?Tarihi, Paleolitik Dönem'e kadar uzanan, kendine has inanç ve ritüelleriyle farklı biçimleri bulunan, vecde dayalı bir...

Yaratılış

Adem Nasıl Yaratıldı?Adem'in yaratılışı Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Tevrat’ta ilk insanın yaratılış şekli ve zamanı, iki ayrı...

Tanrı ve İnsan – 2

Eşref-i mahlukat olarak addedilen insan, bu özelliğiyle tasavvufta daha da derin anlamlar yüklenerek yüceltilmiştir. İnsan’ın Yaratıcının yer yüzündeki halifesi (1) olması nedeniyle...

Tanrı ve İnsan – 1

İnsan, diğer canlı türlerine göre (belli bir evreye kadar) acizdir. Bu acizliğin de etkisiyle birşeye sığınmaya veya inanmaya mecburdur. İlk insanların tapındığı...

Putperestlik Tarihine Kısa Bir Giriş

İnsanoğlu, fıtratı gereği bir şeylere inanma ihtiyacını her zaman duymuştur. Bu arayışı Hz. İbrahim ile ilgili kıssalarda görmekteyiz. İbrahim (a.s.) putlara tapan...

Zerdüşt Düalizmi ve Diğer Dinlerde Düalizm Etkisi

Kainat, zıtların birliği üzere kurulmuştur yani her şeyin zıttı ile denge kurduğu bir sistemdir. “Atomların elektronları ve protonları zıt kutuplar olduğundan atomun...

Popüler Yazılar