Batıniyye (Batınilik)

0
Vadiye girmek ve yürümek, içine nüfuz etmek, içini ve iç yüzünü bilmek, karnı büyük olmak, gizli olmak, malı çok olmak anlamlarındaki "b-t-n"...

Zerdüştlük / Mecusilik

0
İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından en dikkat çekicisi Zerdüştlük’tür. Zerdüştlük adını kurucusu Zerdüşt’ten alır. İslami kaynaklarda Zerdüştilik veya...

Sihizm

0
Sihizm; XVI. Yüzyılda Hindistan’daki Hinduizm, kast sistemi ve brahman sınıfına tepki olarak ortaya çıkmış,  İslami motifli senkretik ve reformist bir dini harekettir.

Kadıyanilik / Ahmedilik

0
19. yüzyıl Hint Coğrafyasının proto-tipi olarak değerlendirilen Kadıyanilik; Kadıyanlı Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan, merkezine İslam’daki bazı değerler, Hint dünyasına ait düşünceler...

Babilik ve Bahailik

0
Merkezine İslam’ı oturtan ancak diğer bazı dinlerden de faydalanan Eklektik bir dini veya "dinsi" harekettir. Takipçileri tarafından “Din” olduğu iddia edilen Babilik...

Keltler, Druidizm ve Druidler

0
Keltlerin TarihçesiKeltler sözcüğünü ilk kez MÖ 5. yüzyılda Yunanlı yazar Miletoslu Hekataios'un yazıtlarında görüyoruz. Kelt tarihi genelde MÖ...

Caynizm

0
Caynizm Nedir? Caynizm, birçok dilin ve dinin çıkış yeri olan Hindistan’da doğmuştur.  M.Ö 500’lü yıllarda ortaya çıkan Caynizm; Hinduizm’deki Kast Sistemi, Brahman sınıfının...

Hinduizm

0
Hinduizm, genel olarak Hint Yarımadasında bulunan halkın inançlarını ifade etmektedir. Kendine özgü inançları, ibadetleri, kutsal kitap koleksiyonu, kast sistemi ve bazı teknikleri...

Sabiilik

0
Sır tasavvurları, gnostik öğretileri ve dışa kapalı yapıları ile bilinen, düalizmi (ışık-karanlık) temel alan topluluğun bağlı olduğu dindir. Sabiilik dininin MÖ 2000'li yıllardan da eski olduğu düşünülmektedir.

Şintoizm

0
Kendine özgü yapısıyla diğer dinlerden ayrılan Şintoizm, Japonların yerli ve milli olan dini inançlarıdır.Şinto ve Şintoizm Anlayışı

Taoizm / Taoculuk

0
Taoculuk Nedir?Çin'in milli ve en eski dinlerinden birisidir. Kurucusu Lao-Tzu, Tanrı için Tao terimini tercih etmiş ve öne...

Konfüçyüsçülük / Konfüçyanizm

0
KonfüçyanizmKonfüçyanizm / Konfüçyüsçülük, Çin'e ve Çinlilere özgü milli bir dindir. Çinliler Konfüçyüsçülüğü ayrı bir dinden ziyade kültürün temeli...

Şamanizm ve Şaman

0
Şamanizm Nedir?Tarihi, Paleolitik Dönem'e kadar uzanan, kendine has inanç ve ritüelleriyle farklı biçimleri bulunan, vecde dayalı bir yöntemdir....

Yaratılış

0
Adem Nasıl Yaratıldı?Adem 'in yaratılışı Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılmaktadır. Tevrat’ta ilk insanın yaratılış şekli ve zamanı, iki...

Tanrı ve İnsan – 2

0
Eşref-i mahlukat olarak addedilen insan, bu özelliğiyle tasavvufta daha da derin anlamlar yüklenerek yüceltilmiştir. İnsan’ın Yaratıcının yer yüzündeki halifesi (1) olması nedeniyle...

Tanrı ve İnsan – 1

0
İnsan, diğer canlı türlerine göre (belli bir evreye kadar) acizdir. Bu acizliğin de etkisiyle birşeye sığınmaya veya inanmaya mecburdur. İlk insanların tapındığı...

Putperestlik Tarihine Kısa Bir Giriş

0
İnsanoğlu, fıtratı gereği bir şeylere inanma ihtiyacını her zaman duymuştur. Bu arayışı Hz. İbrahim ile ilgili kıssalarda görmekteyiz. İbrahim (a.s.) putlara tapan...

Zerdüşt Düalizmi ve Diğer Dinlerde Düalizm Etkisi

0
Kainat, zıtların birliği üzere kurulmuştur yani her şeyin zıttı ile denge kurduğu bir sistemdir. “Atomların elektronları ve protonları zıt kutuplar olduğundan atomun...