Sabiilik

Sır tasavvurları, gnostik öğretileri ve dışa kapalı yapıları ile bilinen, düalizmi (ışık-karanlık) temel alan topluluğun bağlı olduğu dindir. Sabiilik dininin MÖ 2000’li yıllardan da eski olduğu düşünülmektedir.

Devam

Anarşist Hasan Sabbâh ve Kartal Yuvası

Hasan-ı Sabbâh hakkında olumlu bilgi alabileceğimiz sadece tek bir kaynağa sahibiz. Sergüzest-i Seyyidnâ isimli bu kitap, Hasan-ı Sabbâh’ın bir biyografisidir, Cüveynî, tarihinin Hasan ve Haşaşîler’le ilgili olan bölümünü yazarken bu eserden önemli ölçüde faydalanmıştır.

Devam

Konfüçyüsçülük / Konfüçyanizm

Konfüçyanizm Konfüçyanizm / Konfüçyüsçülük, Çin’e ve Çinlilere özgü milli bir dindir. Çinliler Konfüçyüsçülüğü ayrı bir dinden ziyade kültürün temeli olarak

Devam

Şamanizm ve Şaman

Şamanizm Nedir? Tarihi, Paleolitik Dönem’e kadar uzanan, kendine has inanç ve ritüelleriyle farklı biçimleri bulunan, vecde dayalı bir yöntemdir. Şamanizm

Devam

El-Harezmi

Harezmi, matematik tarihinin en büyük alimlerinden biri ve cebir ilminin kurucusudur. Bunun yanı sıra astronomi ve coğrafya alanında da önemli çalışmaları bulunmaktadır. Harezm’de 780 yılında doğmuştur.

Devam

Ortaçağ Türk Devletlerinde Cinsel Saldırı Suçuna Verilen Cezalar

İnsanlık tarihi kadar eski olan ve hemen hemen bütün inançlar tarafından şiddetle yasaklanan cinsel saldırı suçu, toplum tarafından da her dönemde kınanmış ve bu suçu işleyen kişiler diğer suçlara göre çok daha büyük tepki görmüştür.

Devam

Vahşi b. Harb (Hz. Vahşi)

Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından affedilen Vahşi için üç ayet inmiştir. Müslüman olduktan sonra birçok savaşa katılan Vahşi, peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan Müseylime’yi de öldürmüştür.

Devam

Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram!

Elbette şarabın birtakım faydaları olduğu son yıllarda keşfedilmiş, bizim asıl konumuz ise dünden bugüne gerek kadim dini ritüellerin, gerek en şık ziyafetlerin gözde içeceği olarak yerini alan bu özel içkinin tarihini irdelemektir.

Devam

Dünden Bugüne Kadın – 3

Dünyanın her yerinde kadınlar bazen hor görülmüş, bazen ülkeler yönetmeye muktedir olmuşsa da Anadolu kadını her demde kendisini bir adım öne atabilmiştir.

Devam