Ali Kuşçu

HayatıAsıl adı “Alaeddin Ali” olan Ali Kuşçu, Türkistan ve Maveraünnehir emiri Uluğ Bey’in doğancıbaşısı Muhammet el-Kuşçu’nun oğludur. Semerkant’ta...

Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )

HayatıBayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı Birinci Murad, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Bursa kadısı Koca Mahmud ve Karamanlı...

Zerdüştlük / Mecusilik

İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından en dikkat çekicisi Zerdüştlük’tür. Zerdüştlük adını kurucusu Zerdüşt’ten alır. İslami kaynaklarda Zerdüştilik veya...

Birinci Abdülhamid

Yirmi yedinci Osmanlı padişahı. Babası Üçüncü Ahmed, Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğan Birinci Abdülhamid, 21 Ocak...

Sihizm

Sihizm; XVI. Yüzyılda Hindistan’daki Hinduizm, kast sistemi ve brahman sınıfına tepki olarak ortaya çıkmış,  İslami motifli senkretik ve reformist bir dini harekettir....

Ali (r.a.)

İlk müslümanlardan Hz. Ali, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsüdür (656-661).Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600)...

Osman (r.a.)

İlk Müslümanlardan olan Hz. Osman (r.a.), Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsüdür. (644-656).Fil Vak‘ası’ndan altı yıl sonra Tâif’te doğdu. Mensup olduğu Emevi (Ümeyye)...

Ebu Bekir (r.a.)

Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne ve...

Kadıyanilik / Ahmedilik

19. yüzyıl Hint Coğrafyasının proto-tipi olarak değerlendirilen Kadıyanilik; Kadıyanlı Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan, merkezine İslam’daki bazı değerler, Hint dünyasına ait düşünceler...

Babilik ve Bahailik

Merkezine İslam’ı oturtan ancak diğer bazı dinlerden de faydalanan Eklektik bir dini veya "dinsi" harekettir. Takipçileri tarafından “Din” olduğu iddia edilen Babilik...

Keltler, Druidizm ve Druidler

Keltlerin TarihçesiKeltler sözcüğünü ilk kez MÖ 5. yüzyılda Yunanlı yazar Miletoslu Hekataios'un yazıtlarında görüyoruz. Kelt tarihi genelde MÖ...

Caynizm

Caynizm, birçok dilin ve dinin çıkış yeri olan Hindistan’da doğmuştur.  M.Ö 500’lü yıllarda ortaya çıkan Caynizm; Hinduizm’deki Kast Sistemi, Brahman sınıfının otoritesi...

Hinduizm

Hinduizm, genel olarak Hint Yarımadasında bulunan halkın inançlarını ifade etmektedir. Kendine özgü inançları, ibadetleri, kutsal kitap koleksiyonu, kast sistemi ve bazı teknikleri...

Sabiilik

Sır tasavvurları, gnostik öğretileri ve dışa kapalı yapıları ile bilinen, düalizmi (ışık-karanlık) temel alan topluluğun bağlı olduğu dindir. Sabiilik dininin MÖ 2000'li yıllardan da eski olduğu düşünülmektedir.

Şintoizm

Kendine özgü yapısıyla diğer dinlerden ayrılan Şintoizm, Japonların yerli ve milli olan dini inançlarıdır.Şinto ve Şintoizm Anlayışı

Anarşist Hasan Sabbah ve Kartal Yuvası

Hasan-ı Sabbâh hakkında olumlu bilgi alabileceğimiz sadece tek bir kaynağa sahibiz. Sergüzest-i Seyyidnâ isimli bu kitap, Hasan-ı Sabbâh’ın bir biyografisidir, Cüveynî, tarihinin Hasan ve Haşaşîler'le ilgili olan bölümünü yazarken bu eserden önemli ölçüde faydalanmıştır.

Roma Gladyatörleri ve Spartacus

Gladyatör Oyunları'nın TarihiGladius, Latince ‘kılıç’ anlamına gelir, kılıcı ustaca kullanan dövüşçüler ise gladiator olarak adlandırılır. İlk gladyatör dövüşlerinin...

Taoizm / Taoculuk

Taoculuk Nedir?Çin'in milli ve en eski dinlerinden birisidir. Kurucusu Lao-Tzu, Tanrı için Tao terimini tercih etmiş ve öne...

Popüler Yazılar