No menu items!

Tarih

Coğrafi Keşifler

GirişCoğrafi keşiflerin tarihi, bilinmeyen yörelerin ya da uygarlıkların ortaya çıkarılmasına dayanır. İlk zamanlar insanları bilinmeyene iten şey gereklilik ve rastlantı olmuştur. Göçebelik, coğrafi keşiflerin ilk ve bilinçsiz biçimi sayılabilir. Bunu daha sonra zengin olma hırsı, serüven tutkusu, dinsel gerekçeler,...

Berberiler

Kuzey Afrika'da yaşayan etnik topluluk.Kendilerine "Amazigh" çoğul anlamda ise "İmazighen" denilmektedir. Kökenlerinin Hami ya da Sami olduğu düşünülmektedir. Bugün Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Mali, Nijer, Moritanya ve Büyük Sahra'da yaşarlar."Berberi" kelimesi Romalı ve Yunanlıların diğer halklar için kullandıkları "Barbar"dan türemiştir. Zira bu halklar Yunan...

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya giren Türk boylarının burada kurdukları ilk Müslüman Türk devleti (1075-1308).Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah, Selçuk Bey'in oğullarından Arslan Beyin torunu ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında Anadolu'ya taht kavgaları nedeniyle sürülmüş olan Kutalmış'ın...

Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan)

Osmanlı hanedanının ünlü valide sultanlarından (1589-1651).Hangi milletten olduğu, nerede doğduğu, saraya nasıl girdiği hakkında bilgiler yetersizdir. Güler yüzlü, güzelliği ve güzel konuşmasıyla dikkat çekmiş ve kendisine Mahpeyker ismi verilmiştir. Kösem adının kendisine¸ çok güzel¸ tüysüz bir cildi olduğundan...

Amasya Genelgesi (Tamimi)

22 haziran 1919'da Mustafa Kemal önderliğinde imzalanan ve Milli Mücadele'nin dönüm noktalarından birini oluşturan tarihi nitelikteki tamim (genelge).GirişMustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan hemen sonra Kurtuluş savaşını hazırlamak ve tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak...

Küçük Kaynarca Antlaşması

Genel Bilgi21 Temmuz 1774'te Osmanlı devletiyle Rusya arasında yapılmıştır. I. Abdülhamit döneminde imzalanan antlaşma Osmanlıca, İtalyanca ve Rusça olmak üzere üç dilde yazılmıştı. Antlaşmanın uygulanmasında sorun çıkması halinde ortak dil sayılan İtalyanca metne müracaat edilecekti. Türkler için çok ağır...

Faşizm

Faşizm Nedir? 1922 yılında İtalya'da Mussolini tarafından kurulan ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ayakta kalan, meslek kuruluşlarına dayalı, devlet sınırlarını genişletme isteği güden, yetkinin tek elde toplandığı devlet yönetimidir. Faşist öğreti çarpıtılmış bir ulusçuluğa dayanır, demokrasiyle bireyin temel hak...

Büyük Selçuklu Devleti

Selçuk Bey Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında Ön Asya'da kurulan güçlü bir Türk Devletidir. Bu devletin kurucusu sayılan Selçuk Bey, Dukak (Dokak) adlı bir beyin oğludur. Dukak ise Oğuz devletinin subaşısı idi. Dukak'ın ölümünden sonra yerine oğlu Selçuk Subaşılığa gelmiş,cengaverliği...

Asya Hun Devleti

Büyük Hun İmparatorluğu. Orta Asya'da kurulan en eski Türk devleti (İ.Ö. 220- I.S. 216). Giriş Asya Hunları adı tarihte ilk kez M.Ö.318 yılında yapılan Kuzey Şansi savaşında geçer. Daha önceki tarihsel bilgiler sonradan yapılan araştırmalarla sağlanmıştır. Hunların Çin kaynaklarına girmeleri, Çin...

İskitler

İskitler, M.Ö.VII yüzyılda Orta Asya'dan göç ettikten sonra Avrupa ile Asya'nın batı kesiminde, Tuna ile Volga ırmakları arasındaki bölgede yaşamış Türk kavmidir. Yunan kaynaklarında "Skuthoi", İran kaynaklarında "Saka", Çin kaynaklarında "Sai", Asur kaynaklarında "Aşguzai" adı ile anılan bu kavim...

Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...