Mimar Sinan

0
HayatıMimar Sinan, 29 Mayıs 1490 günü Kayseri merkez kazasının kesi nahiyesinin Ağırnas köyünde doğdu. 22 yaşında, asker devşirmeyi...

Jül Sezar (Julius Caesar)

0
Çocukluk DönemiJül Sezar, MÖ 100 yılında Roma'nın Subura kentinde aristokrat ancak zengin olmayan bir ailede dünyaya...

Büyük İskender (Alexander the Great)

0
HayatıBüyük İskender, (D. M.Ö. 20 Temmuz 356 / Pella, Makedonya - Ö. M.Ö. 10 Haziran 323 / Babil)...

Antik Mısır

0
Eski Mısır KronolojisiEski Krallık (MÖ 2800 - 2200): İlk firavunlar, tüm Mısır'ı kapsayan, istikrarlı ve güçlü bir devlet...

Antik Mısır Uygarlığı Dönemleri

0
Predinastik Dönem (M.Ö. 5000-3100) Mısır uygarlığının Predinastik Dönemi'nden çok az yazılı kayıt veya eser bulunmuştur. Kuzeydoğu Afrika'daki Neolitik (Geç Taş Devri) topluluklar, Mısır ile...

Mezopotamya

0
Mezopotamya Neresidir? Mezopotamya, Mısır'la birlikte tarih çağlarında ilk uygarlığın geliştiği yerdir. Mezopotamya, Yunanca, ortada veya ortasında anlamı taşıyan “mezo” ile antik bir kelime olan ve...

Ahilik

0
Ahilik Kavramı"Ahi" kelimesinin kökeni hakkında ileri sürülen iki görüş bulunmaktadır. Genel olarak Arapça “kardeşim” manasına gelen “ahi” kelimesine...

Yazının Doğuşu, Gelişimi ve Alfabeye Geçiş

0
İlk Yazı Çeşitleri ve GelişimiM.Ö. 3000 yıldan başlayarak Orta Doğu’daki bütün kültürler yazı sistemi icat etmiş ya...

Babür Şah

0
Zahirüddin Muhammed Babür Mirza, 14 Şubat 1483’te Türkistan’ın Fergana ülkesinde doğdu. Büyük Timur’un 5. kuşaktan torunuydu. Babası Ömer-Şeyh Mirza, Fergana hükümdarı idi....

Kürşad Ayaklanması

0
Kürşad Ayaklanması Gerçek mi?Kürşad ayaklanmasına dair ilk bilgiler 717, 729, 801, 945, 1060 tarihli Çin kaynaklarında bulunmaktadır. Çin...

Buhari

0
Hadis bilgini (D. 21 Temmuz 810, Buhara / Özbekistan - Ö. 31 Ağustos 869, Semerkant). Tam adı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail...

Ebu Hanife (İmam-ı Azam)

0
Fıkıh bilgini, Hanefi Mezhebi’nin kurucusu (D. 699, Küfe - Ö. 767, Bağdat). Asıl adı el- Numan b. Sa­bit b. El-Numan Zuta’dır. "Ebu...

Sultan Alparslan

0
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (D. 20 Ocak 1029 - Ö. 25 Ekim 1072). Horasan Meli­ki Çağrı Bey’in son eşinden doğan oğludur....

Selahaddin Eyyubi

0
Eyyubi hanedanının ku­rucusu ve ilk sultanı, haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanı (D. 1138, Tikrît -Ö. 4 Mart 1193, Şam). Tam adı...

Gazneli Mahmud

0
Gazneliler devleti hükümdarı, Hindistan Fatihi (D. 2 Kasım 971, Buhara - Ö 1030, Gazne). Tam adı Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmud ibn Sebük...

Yavuz Sultan Selim

0
Dokuzuncu Osmanlı padi­şahı ve şair (D. 10 Ekim 1470 , Amasya - Ö. 21/22 Eylül 1520, Çorlu / Tekirdağ).

Maturidi

0
Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhamed b. Mansur'dur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak onun 994 yılında Semerkand'da öldüğü hemen hemen...

Mevlana ve Mevlevilik

1
Mevlana Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın 30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden...