Tuğrul Bey

0
Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Türk hükümdar.Hayatının ilk dönemlerine ilişkin bilgiler yetersizdir. Mevcut kaynaklar değerlendirildiğinde 995 yılında Cend'de dünyaya geldiği düşünülmektedir. Selçuk Bey'in torunudur. Babası...

Yediyıl Savaşları

0
Avrupa'nın büyük güçlerinin dahil olduğu savaş. Prusya ve İngiltere ile Avusturya, Fransa, Rusya ve Alman devletleri arasında gerçekleşen savaş (1756-1763).Avusturya Prusya'dan Silezya'yı geri almak...

Yüzyıl Savaşları

0
İngiltere ile Fransa arasında aralıklarla 116 yıl süren savaşlar (1337-1453).İngiltere, Fransa topraklarında yayılmacı bir politika izliyordu. Zira Fransa'ya ait olan Guyenne ve Gascogne...

Animizm

0
Animizm, canlı ve cansız her şeyin bir ruha veya öze sahip olduğu fikridir. Elde edilen bilgiler, insanlığın başlangıç çağlarında animizm belirtilerine yer yer rastlanabileceğini...

Lidyalılar

0
Eskiçağ'da, Batı Anadolu'da kurulmuş bir devlet.Menderes ve Gediz ırmakları arasında kalan yere de "Lidya" adı verilmiştir. Burası önceleri büyük Hitit Devleti'ne bağlıydı. Yöre halkı,...