Zebur

Zebr veya Zebur sözlükte; kitap, cüz, kitap yaprağı, yazı yazma, söz, yazı, akil, mektup, kuvvetli ve sağlam gibi manalara gelmektedir. Dini literatürde ise Zebur, Yüce Allah’tan Hz. Davud’a vahiy ile gelen mukaddes kitabın adıdır.

Peygamberlere gönderilen dört büyük kitaptan biri olan Zebur’un da asıl nüshası yoktur. Ancak eski Ahid’de yer alan Mezamir’in Zebur olabileceği söylenmektedir. Bunlar şiir şeklinde, manzum ahlaki öğütler ve nasihatlardan ibarettir.