Zaloğlu Rüstem

Firdevsi’nin “Şehnâme” adındaki eserinde yer alan, olağanüstü güçlere sahip bir kahraman. Rüstem, İranlılar’ın Turanlılar’la yaptıkları savaşlarda önemli başarılar kazanan biridir ve “Zal” da bu kahramanın babasının adıdır.

Zaloğlu Rüstem, bütün Doğu ülkelerinde ve Anadolu’da, iyi silah kullanan, iri vücutlu, sayıca üstün düşmanları yenen bir efsane ve masal kahramanı olarak sayısız destansı öykülere konu olmuştur. Eski Türk Edebiyatı’nda da yazarlar ve şairler tarafından övülmek istenen padişahlar, komutanlar ve pehlivanlar hep ona benzetilmiştir.