Zağanos Paşa

Osmanlı Veziri.

Hayatının erken dönemleri hakkındaki bilgiler yetersizdir. Rum, Sırp, Arnavut veya Türk asıllı olduğu söylenir. Mevcut bilgilere göre ilk resmi görevi hazinedarbaşılıktır. Kayıtlara göre II. Murad döneminde saraya alınarak yetiştirildi. Kısa zamanda hazinedarbaşılıktan Arvanit sancak beyi olarak atandı.

Şehzade Mehmet (2. Mehmet) Manisa’da sancakbeyi iken ona lalalık yapması görevi verildi. II. Murat’ın kızı Fatma Sultan ile evlenerek hanedana damat oldu. Kendi kızını da II. Mehmet ile evlendirdi. II. Murat’ın padişahlığa dönmesini sağlayan Başvezir Çandarlı Halil Paşa ile arası açıldı.

II. Murat’ın 1451 yılında ölmesi üzerine yeniden padişah olan II. Mehmet, Zağanos Paşa’yı
vezir atadı. Osmanlıların ardarda fetihler gerçekleştirdiği ve devletin topraklarının sürekli genişlediği son derece dinamik bir dönemde görev yapan Mehmet Zağanos Paşa, Rumeli
Hisarı’nın yapılmasında çalıştı. Yamaçta ve güneydeki kaleyi kendi adına yaptırdı. İstanbul’un fethi sırasında yanındaki birliklerle Galata yakınlarında yer aldı, II. Mehmet tarafından Beyoğlu bölümünü tutmakla görevlendirildi. İstanbul’un ele geçirilmesinden sonra Galata’yı Cenevizlerden teslim aldı.

Kendisinin Çandarlı Halil Paşa’nın öldürülmesinde de etkili olduğu söylenir. Padişah ile birlikte Mora ve Atina’nın fethinde bulundu, bir süre Mora Valiliği yaptı. Trabzon’un Osmanlı topraklarına katıldığı seferde de görev yapan Zağanos Paşa, ardından bu kente vali olarak
atandı. Trabzon’da çeşitli hayır kurumları ve bir köprü yaptırdı. Sonra Balıkesir Sancakbeyi oldu. Burada da hayır kurumları, cami ve bir çeşme yaptırdı. Balıkesir’de öldü.

Kaynak: A’dan Z’ye Tarih ve Kültür Ansiklopedisi