Vassal

Derebeylik yönetimlerinde, bir senyöre bağlı olan ve onun koruyuculuğu altında bulunan daha küçük senyörler. Ortaçağ’da bir ülkenin en büyük senyörü kraldı. Ondan sonra sıra ile dükler, markiler, kontlar, vikontlar ve baronlar gelirdi.