Uluhiyet

İlahlık sıfatı veya tanrılık vasfı demektir. Bu vasfa sahip olan, ibadet ve itaat edilmeye  müstehak olan sadece Yüce Allah’dır. Çünkü O, her türlü kemal sıfatına sahip, her türlü noksan sıfatlardan da münezzehtir. İhlas suresi de O’nun uluhiyyetini en güzel şekilde ifade etmektedir:

“O, Allah birdir, Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”