Ulufeciler

Osmanlı Devleti’nde kapıkulu atlılarının üçüncü ve dördüncü bölüklerine verilen ad. Bunlara “Orta Bölükler” de denirdi. “Sağ Ulufeciler” ve “Sol Ulufeciler” olarak ikiye ayrılırlardı. Bu bölüklere Galata Sarayı’nda ve Enderun’da yetişenler alınırdı. Yürüyüşlerde “Sağ Ulufeciler” padişahın sağında giden Sipahi bölüğünün sağında, “Sol Ulufeciler” de padişahın solunda giden Silahtar bölüğünün solunda bulunurlardı. Savaş sırasında hazineyi beklemek ve korumak bu bölüklerin göreviydi.