Thales

Miletli gökbilimci, filozof ve matematikçi. (M.Ö. 625-545)

Yedi bilgelerin en eskisi ve en ünlüsüdür. Aristo onu, İyonya filozoflarının ilki olarak saymıştır. Günümüzde de Batı felsefesinin ve biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Yaşantısına dair bilgiler çok kısıtlıdır.

Mısır’da bulunduğu ve geometrinin temel bilgilerini burada öğrendiği düşünülmektedir. Zira Nil Nehrinin taşma nedenini açıklayan kuramı bu bilgiyi doğrulamaktadır.

Bir daire içine üçgen çizme problemini çözümlediği, bir cismin gölgesi yardımıyla yüksekliğini bulduğu, ters açıların eşitliğini doğruladığı ileri sürülür. Lidya devleti kralı
Alyat ile Medlerin hükümdarı Keyaksar arasındaki savaş sırasında güneş tutulması
olayını önceden haber vererek ün kazanmıştır (M.Ö. 585). Mıknatısın özelliklerini ilk görenlerden biridir.