Tezhip

Süsleme sanatı. Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama. Kelime yönünden “altınla süslemek” anlamındadır. Önemli görülen kitap (örn. Kur’an-ı Kerim) ve evrakların (örn. Ferman, berat) manevi önemini vurgulamak adına ortaya çıkan sanat dalıdır.

Tezhip
Kur’an-ı Kerim’den Tezhip Örneği

El yazmaları kitapların ilk sayfaları, bölüm başları, sayfa kenarları; değerli eşyalar ve simgeler renkli ve altın yaldızlı nakışlarla süslenerek tezhip sanatı icra edilirdi. İslamiyet öncesi Türk Tarihinde örneklerine rastlanır. Selçuklularda önem kazanan bu süsleme sanatı, Osmanlılar döneminde zirveye ulaşmıştır.