Teheccüd Namazı

Arapça bir kelime olan teheccüd, hem uyumak, hem de uyanmak manalarına gelmektedir. Dini bir kavram olarak teheccüd namazı ise, gece kılınan namaz demektir. Yatsı namazından sonra, teravih ve vitir namazının dışında, uyumadan veya bir süre uyuduktan sonra kalkılıp kılınan gece namazlarının tamamı için teheccüd ifadesi kullanılmaktadır.

Hz. Peygamberin sürekli olarak devam ettiği teheccüd namazı, sevabı çok bir ibadet olup müminler için menduptur. Kur’an-ı Kerim’de, “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz, kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.” buyurulmaktadır (İsra, 17/79). Hz. Peygamberde, “Kim gece uyanır, hanımını da uyandırır ve iki rekat namaz, kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlardan yazılır.” buyurmuştur (Ebu Davud, Salat, 307).

Teheccüd namazı dört veya sekiz rekat kılınabileceği gibi, iki rekat da kılınabilir. İki rekatta bir selam verilerek kılınması daha faziletlidir.

Kaynakça

Dr. İbrahim Paçacı “Teheccüd Namazı”. Dini Kavramlar Sözlüğü. ANKARA: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 3. Baskı. 2007