Sûr

Sözlükte “boru veya boynuz” gibi üfürülen şey anlamına gelen sûr, dini terim olarak kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip mahşer yerinde toplanmalarını sağlamak üzere İsrafil tarafından üflenecek boruya denir. Hz. Peygamber bir hadislerinde sûrun, kendisine üflenen bir boru veya boynuz olduğunu haber vermiştir (Tirmizi, Kıyamet, 8). Ancak bu borunun mahiyeti bilinmez. Ahiret halleri ile ilgili bütün işlerde olduğu gibi sûr da dünyadakilerine benzetilemez. Kur’an ayetlerinden anlaşıldığına göre İsrafil sûra iki defa üfleyecektir. İlkinde Allah’ın diledikleri hariç, yerde herşey yıkılıp helak olacak ve kıyamet kopacaktır (Neml, 27/87; Hâkka, 69/13-16). İkincisinde de insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere Rablerine doğru koşacaklardır (Yasin, 36/51).