Silahtar

Osmanlı Devletinde padişah ve diğer devlet ileri gelenlerinin silahlarının bakımı ve korunmasıyla görevli kişi.

Silahtar ağa; Osmanlı padişahlarını korumakla görevli muhafızların başında bilunan ve törenlerde padişahın kılıcını taşımakla görevli kişi