Sempozyum

Aynı konunun çeşitli yönleriyle, değişik kimseler tarafından ele alınması için yapılan seri konuşmalara sempozyum adı verilir.

Sempozyumda ele alınan konu, çok çeşitli cepheleriyle ve değişik meslek erbabı tarafından dile getirilir. Sempozyumlarda toplantının tartışmaya dönüşmemesine dikkat edilir.