Panel

Dinleyiciler önünde, bir konunun sohbet havası içerisinde, birkaç kişi tarafından tartışılmasıdır. Panellerin amacı, bir karara varmaktan çok, konunun belirli yönleriyle konuşmacılar tarafından ele alınarak, çeşitli görüş ve eğilimlerin dile getirilmesidir.

Panellerde bir başkan ile diğer konuşmacılar bulunur. Ortada başkan olmak üzere, konuşmacılar, bir masanın etrafında, hem birbirlerini hem de dinleyicileri rahat görebilecek bir şekilde oturur. Bu tartışmalar genellikle ufak salonlarda ve mikrofonsuz olarak yapılır. Panelin sonunda dinleyiciler soru sorabilir.

Eğer tartışmaya dinleyicilerin de katılması düşünülüyorsa, o takdirde bu tür yapılan tartışmalı toplantılara “Forum” denir.