Niccolo Machiavelli

İtalyan siyaset adamı ve yazar.

Niccolo di Bernardo dei Machiavelli, 3 Mayıs 1469’da İtalya’nın Floransa kentinde doğdu. Ailesi soylu olmasına karşın ekonomik zorluklar yaşıyordu. 7 yaşında eğitim almaya başlayan Machiavelli, Latince’yi çok iyi öğrendi ve diplomat oldu. 14 yıl boyunca bu görevi icra etti. Ancak görevi başında yaptığı usulsüzlükler herkes tarafından öğrenildi. 1502’de Marietta Corsini ile evlenen Machiavelli, bu evlilikten dört oğlu ve iki kızı oldu. 1512’de Floransa’da iktidar el değiştirince Machiavelli tutuklanarak hapse atıldı.

Yaşadığı olumsuzluklar kariyerini olumsuz etkilese de bu olumsuzluklar ona Roma tarihini okuma ve “Prens” gibi siyasi incelemeler yazma fırsatı verdi.

En önemli eseri olan “Prens”te, bir prensliğin kurulması ve yaşaması sorunları ele alınır. Machiavelli, cumhuriyetten yana olmakla birlikte, devlet için önce, tek ve enerjik bir başkanın gerekli olduğunu ileri sürer. Daha sonra, devlet yönetiminin ve dengesinin
yavaş yavaş tek bir kişinin isteğine bağlı olmaktan kurtulacağını, bunun yasaların taraf tutmayan güçlerince sağlanacağım belirtir. Ona göre, temel ilke siyaset ve ahlakta bağımsızlık, sert siyasal yasalar ve İtalyan birliği olmalıdır. Machiavelli, bunun haricinde de önemli eserler meydana getirdi. Bunlar arasında en önemlisi “Floransa Tarihi”dir.