Münazara (Tartışma)

Karşılıklı birkaç kişinin, herhangi bir konunun leh ve aleyhinde gruplaşarak, fikir alışverişinde bulunmaları ve tartışmalarına münazara denir.

Birer cümle halinde ifade edilebilecek kadar kısa, tez ve antitez şeklindeki iki ayrı fikrin, yine iki ayrı ekip tarafından bir jüri önünde tartışmalarıdır. Münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. Münazarada asıl olan üstün gelmek değil, gerekçe ve delilleriyle birlikte doğru olanın ortaya çıkarılmasına aracı olmaktır. Düşünceleri düzenli, belgeli ve uyumlu bir üslup ile sunmaktır.

Tartışma yöntemi süslü kelimelerden çok, kuvvetli fikir ve görüşler üzerine oturtulur. Karşı tarafın tezinin zayıflığı, delil ve belgelerinin yetersizliği ve çürütülmesi ihmal edilmez.