Monolog / Diyalog

Genellikle hayatın komik taraflarını aksettiren konularda, bir kişinin kalabalık kitleler önünde eğlendirmek veya güldürürken düşündürmek için yaptığı konuşmalara Monolog denir.

Aynı şey iki kişi arasında olursa diyalog adını alır. Hayatın kötü taraflarını gösterebilmek için karikatürize eden ve muhtelif insan tiplerini canlandıran bir özelliği vardır. Monolog ve diyaloglar genellikle eğlendirmek için yapılır. Karagöz ile Hacivat tarafından canlandırılan konuşma türleri bunun en güzel örneği olarak ele alınabilir.