Maraton Savaşı

Grek-Pers savaşlarının ilki olan muharebe.

Maraton Savaşı, Yunan şehir devletlerinin Anadolu’da bulunan İyonların ayaklanmalarını desteklemesi nedeniyle yaşandı. Pers hükümdarı I. Darius, Atina üzerine gemilerle yaklaşık 20.000 kişilik ordu gönderdi. Pers ordusu ile Yunan ordusu M.Ö. 490’da, Ağustos veya Eylül ayında, Atina’nın kuzeydoğusunda bulunan Maraton’da karşı karşıya geldi.

Yunan ordusunun komutasını Miltiades yürütüyordu. Yunan ordusuyla Pers ordusu arasında şiddetli bir savaş yaşandı. Sayıca az olan Yunanlılar, kendilerine güvenleri yüksek olan Pers ordusunun zaafından istifade ederek zafer elde etti. Dönemin en güçlü ordusuna karşı zafer kazanan Yunan ordusu büyük bir ün kazandı.

Efsaneye göre, bu başarıyı bildirmek için Atina’ya gönderilen genç, 40 km, koşarak şehre vardığı sırada yorgunluktan ölmüştür. Bu olayın olimpiyat oyunlarındaki maraton koşularına ilham olduğu söylenmektedir.