Mabeyn

Osmanlı Saraylarında harem ile selamlık arasında bulunan yer. Mabeyn’de padişaha yakın olanlar görevlendirilirdi. II. Abdülhamid zamanında, devlet işleri Bab-ı Ali’den çok Mabeyn’den yürütülürdü. Bu nedenle bu dönemde burası çok önem kazanmış ve genişlemiştir. Padişahın dışarıyla olan ilişkisini ‘Mabeynci’ sağlardı.