Konferans

İlmi, fikri yahut akademik bir meseleyi açıklamak, orijinal bir tezi savunmak amacıyla aydın bir dinleyici gurubuna karşı konferans salonlarında yapılan konuşmalardır. Konferansın gayesi; dinleyicileri ikna etmek, heyecanlandırmak ve onları aksiyona sürüklemek değildir. Onun amacı, yeni birtakım fikirler vermek, bazı gerçekleri öğretmek, konuya ışık tutucu yeni ve orijinal yorumlar getirmektir. Bu sebeple konferanslar mutlaka hazırlanarak ve yazılarak yapılmalıdır. Konuşurken fazla ateşli ve şiddetli ifadelere lüzum yoktur.

Konferanslarda dinleyiciler tarafından açıklamalar istenebilir. Bunun için konuşmacı sözünü bitirdiğinde, dinleyenlerden açıklanması istenen kısımlar olup olmadığını sorabilir.  Sorulanlara da cevap verir. Bazen konferansçı ile dinleyiciler arasında karşılıklı tartışmalar ve fikir  alış-verişi olabilir. Bu tür konferanslara “Münakaşalı veya tartışmalı konferans” adı verilir.