Devalüasyon

Sabit döviz kuru sisteminde, dış dengeyi sağlamak amacı ile ulusal paranın dış değerinin hükümet tarafından düşürülmesine devalüasyon denir. Ulusal paranın dış değerinin düşürülmesi ithalatın pahalılaşmasına ihracatın ise ucuzlamasına yol açar. Bu nedenle devalüasyon ithalatın azalmasını ihracatın artmasını sağlar. Sonuç olarak ithalat giderleri azalır ihracat gelirleri artar. Böylece ticaret bilançosundaki açıklar giderilmeye çalışılır.

Devalüasyonun ihracatı arttırarak döviz geliri kazandırıcı etkisi kesin değildir, İhracat hacminde ortaya çıkan göreli artışın ihracat birim fiyatlarındaki göreli ucuzlamadan daha yüksek olduğu durumda devalüasyonun döviz kazandırma etkisi söz konusudur.