Bilanço

Bir kuruluşun mali durumunun özeti. Aktif kısmında işletmenin sahip olduğu tüm değerler (mal varlığı ve alacaklar); pasif kısımda ise işletmenin tüm sorumlulukları (sermayesi, rezervleri ve borçları) gösterilir. Yani bir yanda işletmenin fonları, öteki yanda da bu fonların kullanım biçimleri görülebilir.