Bid’at

  1. Sünnete aykırı iş
  2. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra meydana gelen farklı yargılar ve prensipler.