Baharat Yolu

Coğrafi keşiflerden sonra önemini yitiren, Uzakdoğu ile Batı arasında kullanılan ticaret yolu.

Baharat Yolu Nedir?
Baharat Yolu

Hindistan ve Çin’de bulunan baharatlarla çeşitli süs eşyaları Avrupa’da çok talep görüyordu. Bu değerli ürünler iki farklı güzergahtan Akdeniz limanlarına ulaştırılıyordu. Birincisinde ürünler Hindistan’dan gemilerle İran körfezine gönderiliyor, oradan da kervanlarla Anadolu ve Suriye limanlarına taşınıyordu.

İkinci yolda da ürünler yine gemilerle Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’den Süveyş’e getiriliyor, oradan kervanlarla Akdeniz limanlarına yollanıyordu. Bu iki güzergaha, Baharat yolu denilmektedir. İtalyan gemicileri de Akdeniz limanlarından aldıkları bu malları İtalyan limanlarına götürüyorlardı; oradan da türlü araçlarla Avrupa ülkelerine dağıtılıyordu. Ayrıca, Arabistan kıyılarına getirilen veya Arabistan’da çıkan bu çeşit mallar, kervanlarla Yemen ve Mekke üzerinden karayolu ile Akdeniz limanlarına taşınıyordu.