Asurlular

Kuzey Irak’ta, Dicle kıyısında bulunan Asur (veya Aşur) şehri ve çevresinde Samiler tarafından kurulmuş güçlü bir devlettir. M.Ö. 3000 yıllarından M.Ö. 612’ye kadar varlığını sürdürmüştür. Tarihteki ilk sömürge imparatorluğu olarak bilinen Asurluların başkenti Ninova’dır. Mutlak monarşik düzende yönetilen ve savaşçı bir ulus olan Asurlular, ilkçağda Ortadoğu’nun en büyük imparatorluklarından birinin merkezi olmuştur. Asurluların ilk büyük kralı, Tiglatpileser’dir (M.Ö 1112-M.Ö 1074). İmparatorluk altın çağını Sargonlar sülalesi (M.Ö 721 M.Ö 610) zamanında yaşadı.

M.Ö. 2000 yılının başından itibaren özellikle Anadolu’da koloniler kurmuşlardır. Yazı Anadolu’ya onların sayesinde gelmiştir. Daha sonra Mitanni egemenliğine girdiler. Ancak M.Ö. 2000 yılının ortalarında bağımsızlıklarını tekrar kazanarak Fırat’a kadar topraklarını genişlettiler. M.Ö. 1000 yılın başından itibaren Doğu Anadolu içlerine doğru genişleyen imparatorluklarıyla birlikte ilerleyen Asurlular kuzeyde Elazığ ve Palu’ya kadar yayılmışlar, koloniler kurmuşlar ve burada çivi yazılı tabletler bırakmışlardır.

Asurlular, egemenliklerinin temelini korku ve dehşet üstüne kurmuşlardır. Cana kıymayı ve kan dökmeyi savaş yöntemlerinin ana ilkesi saymışlardır. Asur hükümdarları fethettikleri toprakların halkını linç ederek veya oradan sürerek yerlerine Asurluları yerleştirmiş ve bu bölgeleri Asurlulaştırmışlardır.

Anadolu’da tarihi çağları başlatan yine Asurlular olmuştur. Tarihte ilk kütüphane de başkent Ninova’da kurulmuştur. Asurlular ticaret alanında büyük bir ilerleme göstermişlerdir. İlk ticaret örgütünü oluşturanlar da yine onlardır. M.Ö. 2000-1750 yılları arasında Kuzey Mezopotamya’daki Asurlu tacirler Anadolu’da ticari koloniler kurmuşlardır. Bu ticaretin merkezi Kayseri’deki Kültepe, Kaniş Karum olmuştur. Asur Krallığı M.Ö. 612-609’da Keldanilerin ve Medlerin ortak saldırılarıyla yıkılmıştır.