Astronomi

Gök cisimlerini, uzayın çeşitli bölgelerini ve bir bütün olarak evreni, hem gözlemsel hem de teorik olarak inceler. Astronomi en eski bilim dallarından biridir. Aletler ve diğer teknolojilerin yanı sıra fizik, kimya ve matematikteki gelişmelere bağlı olarak gelişmiştir. Temel dalları astronomi, gök mekaniği ve astrofiziğin konularıdır.