Astrokimya

Gök cisimlerinin ve uzayın muhtelif bölgelerinin kimyasını inceler. Temelde spektroskopiyi kullanarak, gök cisimlerindeki organik ve inorganik kimyasal maddeleri tespit eder. Gök cisimlerde gerçekleşen kimyasal reaksiyonları inceler.