Astrofizik

Gök cisimlerinin özelliklerini, bileşimlerini ve evrimlerini, uzayın muhtelif bölgelerini inceler. Özellikle yıldızlar, galaksiler gibi sistemlerde ve bir bütün olarak evrende enerjinin üretimi, kullanılması ve bu sistemlerin evrimlerinin bundan nasıl etkilendikleri ile ilgilenir. Astrofizik 19. Yüzyılda gelişmiştir ve tanecik fiziği, plazma fiziği, katı hal fiziği ve rolativite ile yakından ilişkilidir. Kozmoloji, radyo astronomi x-ışını, kırmızı ötesi ve morötesi astronomileri astrofiziğin konularıdır