Aort

Vücuttaki en büyük (arter) atardamar.

Oksijen yönünden zengin kanı, kalbin sol ventrikülünden alıp vücudun diğer bölgelerine taşıyan arterdir.

Aort Bölümleri

Çıkan aort: Arterin kalpten çıkan bölümüdür. Yaklaşık 5 cm uzunluğunda ve 2.5 cm genişliğindedir. Vücudun en geniş çaplı damar bölümüdür.
Arkus aort: Kalbin üzerinde kıvrılır. Başa, boyuna ve kollara kan getiren dalların oluşmasına neden olur.
Torasik aort: Göğüsten aşağı doğru ilerler. Küçük dallara, kaburgalara ve bazı göğüs yapılarına kan sağlar.
Abdominal aort: Diyaframda başlar ve bölünerek alt karın bölgesinde eşleşmiş iliak arterler haline gelir. Ana organların çoğu abdominal aortun dallarından kan alır.

Aortun Katmanları

• En içteki katman olan intima, kanın akması için pürüzsüz bir yüzey sağlar.
• Kaslı ve elastik lifli orta tabaka olan ortam, aortun her kalp atışında genişlemesine ve kasılmasına izin verir.
• Dış katman olan adventisya, aorta ek destek ve yapı sağlar.