Antiseptikler

Germisit diye de adlandırılan bu maddeler mantar, bakteri gibi mikroorganizmaların çoğalmasını önler ya da onları yok eder. Antiseptikler daha çok mikroorganizmaların vücut yüzeylerine bulaşmasını önlemek, cerrahi aletleri bu gibi mikroorganizmalardan korumak için kullanılır. Bazı antiseptikler, dezenfektan olarak eşyaları ve yerleri mikroptan arındırmak için kullanılır. Çok eski çağlardan beri kullanılan belli başlı antiseptikler yaraların tedavisinde ve mumyalama işleminde kullanılan sirke ve sedir yağıdır. Antiseptiklerin geliştirilmesi doğum ve cerrahi müdahaleler sırasında ölümleri büyük miktarda azalmıştır. İyot, klor, hipokloritler, ethanol, isopropanol, fenoller, amonyum tuzları, hidrojen peroksit, potasyum permanganat en çok kullanılan antiseptiklerdir.