Anglosaksonlar

V. yy.ortalarında Büyük Britanya’ya gelerek yerleşen üç Germen kavminin (Angllar, Jutlar, Saksonlar) ortak adı. Büyük Britanya’ya ilk gelen topluluk Danimarka’nın Jutland yarımadasından gelen Jutlardır. Bu topluluk önce Britonlara yardım ederek İskoçları
püskürttü, daha sonra Britonlara karşı savaşarak Kent, Wight Adası ve Hampshire kıyılarını
ele geçirdi.

Jutların ardından gelen Saksonlar, Büyük Britanya’nın güneyine, Angllar ise orta ve kuzey bölgelerine yerleştiler. Bugünkü İngiltere’nin çekirdeğini oluşturan bu üç topluluk; Northumbria, Mercia, East Anglia, Essex, Sussex, Wessex ve Kent krallıklarını kurdular.
Wessex Kralı Egbert 830 yılında tüm krallıkları kendine bağladı.

Önceleri puta tapan bu Germen toplulukları, VI. yy’ın sonlarına doğru. Keltlerin etkisiyle
Hıristiyanlığı kabul ettiler. XI. yy.’da Ingiltere’ye egemen olan Normanlar da, az sayıda olduklarından giderek Anglosaksonlara karıştılar. Anglosaksonların konuştukları dile Anglosakson dili denir.