Amper

Elektrik akımı şiddeti birimi. Kısaca A olarak gösterilir. Adını, birimi ilk tanımlayan fizikçi Andre Marie Ampere’den alır. Kapalı bir devreye 1 volt değerinde gerilim uygulanması
durumunda devrenin direnci 1 Ohm ise, devreden geçen akımın şiddeti 1 amper’dir.