Amipler

Sarkodina sınıfından tek hücreli canlılar. Bu tek hücreli canlılarda göreceli daha sertçe bir dış plazma, daha sıvı karakterdeki bir iç plazmayı kuşatır. İç plazmada bir ya da daha fazla sayıda çekirdek bulunur. Amipler yalancı ayaklarını uzatarak hareket ederler. Organik tanecikleri sarıp soğurarak beslenirler. Üremeleri eşeysizdir, çoğunlukla ikiye bölünme şeklindedir. Bazen çekirdek çok sayıda bölünmeye uğrar, küçük çekirdeklerin her birinin çevresinde sert bir stoplazma çeperi meydana getirerek kistleri oluşturur. Bu kistler son derece kötü koşullar altında bile uzun zaman yaşayabilirler, koşulları elverişli hal aldığında yeniden amip şekline dönerler. Bazı amiplerde eşeyli olarak üreyebilirler.