Amip

Suda yaşayan tek hücreli canlı. Çekirdek, stoplazma ve esnek bir zardan oluşur. Hareket
edeceği yöne doğru stoplazma uzantıları çıkarır ve o tarafa doğru akarak hareket eder. Bu
yüzden bu sınıfa kök bacaklılar ya da yalancı ayaklılar da denir. Besinlerini de bu uzantılarıyla kuşatır, stoplazmasında sindirir, posasını dışarı atar. Öteki tek hücreli canlılar gibi; asit, ışık ve ısıya karşı duyarlıdır.