Alüvyon

Irmaklar ve nehirler tarafından taşınarak, denizlere ve göllere döküldükleri ağız bölümlerine biriktirilen çakıl, kum gibi maddelerdir. Alüvyon tarıma son derece elverişli bir alan meydana getirir. Geçimi tarım ve çiftçiliğe bağlı ilk uygarlıklar bu çeşit toprakların bulunduğu nehir ve ırmak ağızlarında ortaya çıkmışlardır.