Alkaloit

Özellikleriyle alkalileri andıran organik madde. Molekülünde organik asitlerin tuzları ve en az bir azot atomu bulunur. Bitkisel kökenlidiriler. Alkaloitlerin bir kısmı zehirlidir, az miktarda alınırsa ilaç olarak da kullanılabilir. Alkaloitlerin başlıcaları atropin, kinin, kodein, striknin, konisin’dir.

Alkaloitlerin oksijenli olanları uçucu değildir. Suda kolayca çözünürler. En başta gelen kimyasal özellikleri; bileşimlerinde bulunan azotun tuz verebilmesidir. Kimyasal ve bitkisel olmak üzere iki grupta toplanır.