Alkali

Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksidin ortak grup adı. Periyodik Tablo’da birinci sütunda yer alan lityum, sodyum, potasyum, rubidyom, sezyum gibi alkali metallerin atomları bir değerlidir.

Atomlarının dış yörüngesinde bir elektron bulunur. Yumuşak, kolay eriyen hafif metallerdir.
Çok kolay pozitif elektrik yüklenir, soğuk suda çozülür, kolay oksitlenip indirgenirler. Hidroksitler çok kuvvetli baz niteliği taşır. Alkali toprak metalleri denilen kalsiyum, stronsiyum ve baryumun oksit ve hidroksitlerine de alkali topraklar denir.