Alemdar Vakası

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüyle sonuçlanan yeniçeri ayaklanması (16 Kasım 1808).

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın düşmanlarıyla IV. Mustafa’nın yandaşları, Yeniçerileri sadrazama karşı kışkırttılar. Alemdar’la yakınlarını öldürmeyi planladılar. Bir gece Ağa Kapısı’nı bastılar, yeniçeri ağasını öldürdüler. Bir yangın söylentisi çıkartarak yangın yerine gidecek olan sadrazamı öldürmeyi planladılar. Suikastı haber alan Alemdar konağından çıkmadı.

Tasarılarının öğrenildiğini anlayan yeniçeriler Babıâli’yi bastılar, sadrazam da yeniçerilere
ateşe başladı. Saldırganlar binayı dört yandan ateşe verdiler. Alemdar kurtuluş umudunu yitirince kadınları ve haremağasıyla kulenin mahzenine indi. Yeniçeriler kulenin kapısını kırmaya başladılar, yardım umudu kalmadığını gören Alemdar bir fıçı barutu ateşleyip kuledeki 500’den fazla yeniçeriyle birlikte öldü. Yangından sonra bulunan ölüsü günlerce sergilendi.

Devlet ileri gelenleri IV. Mustafa’yı idam ettirdiler. Ancak iki gün daha süren ayaklanma sonunda Alemdar yandaşları yenik düştü. Asiler, padişaha istediklerini kabul ettirmeyi başardılar. Sekbanıcedit kaldırıldı. Bu olayın etkisi nedeniyle II. Mahmut otoritesini ancak yıllar sonra sağlayabildi.