Albatros

Fırtınakuşugillerden bir kuş türü, Atlantik Okyanusu’nda topluluklar halinde yaşar. Beyaz, gri ya da esmer tüyleri, eğri uçlu güçlü bir gagası, dar ve çok uzun kanatları vardır. En
büyük deniz kuşlarından biri olan albatrosların kanatlarının iki uç arası, bazen üç metreyi
geçer. Yumuşakçalar ve çeşitli deniz yaratıklarıyla beslenirler. (Diomedea exulans)