Ahir Zaman

Dünyanın sonu anlamına kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre, alemin başı olduğu gibi sonu da vardır ancak bu sonu bilmek insan gücünün dışındadır. İnsanın ömrü gibi alemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Cenab-ı Hakk’a aittir. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir:

“Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki: Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz…” (A’raf,7/187),

“Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek, ancak Allah’a aittir” (Lokman, 31/34).

Hz. Peygamber’den sonra elçi gönderilmeyeceği için ona Ahir Zaman Peygamberi, ümmetine de ahir zaman ümmeti denmiştir.

Kaynakça

Doç. Dr. Fikret KARAMAN “Ahir Zaman”. Dini Kavramlar Sözlüğü. 5. ANKARA: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 3. Baskı. 2007